Actie Kerkbalans 2011 gestart

Afgelopen zondag is de aftrap gegeven voor actie Kerkbalans 2011. In de Goede Herderkerk, Kruiskerk alsmede in de Oosterlichtkerk is de kanselboodschap afgekondigd waarmee we de actie starten. Voorafgaande hieraan hebben alle leden van de protestantse kerk te Huizen al de bijlage bij het ledencontactblad de Verbinding ontvangen waarmee ze voorbereid naar de campagne toe gaan.

In de eerst actieweek worden de kerkbalansenveloppen bij de leden van de Protestantse Kerk te Huizen bezorgd door de vele vrijwilligers van de drie verschillende wijkgemeenten. Dit varieert van wijkouderlingen, diakenen tot contactpersonen. Vaak ook weer goed voor een persoonlijk contact met de leden van de diverse wijken. Zoals in de algemene brief is vermeld is de bijdrage van de leden erg belangrijk:

Het voortbestaan van de gemeente is al jaren afhankelijk van de opbrengst van de actie Kerkbalans en dus van uw bijdrage; wij krijgen immers geen subsidie. Deze actie stelt een ieder in staat onze gemeente financieel te ondersteunen in de vorm van een Vrijwillige Bijdrage. Deze bijdragen maken ongeveer 80% van de inkomsten van onze gemeente uit.

In de tweede week van de actie worden veel enveloppen weer opgehaald en uiteindelijk verzameld op 31 januari zodat we de totaaltelling kunnen opmaken voor de vrijwillige bijdrage in Huizen. De totaaltelling is, zoals uit voorgaande jaren gebleken, indicatief aangezien niet alle enveloppen terug zijn. Een definitieve stand van zaken hopen we medio maart op te kunnen maken. Hou de eerstvolgende verbinding in de gaten waarin we de voorlopige uitslag bekend hopen te maken.

Verder kan ik jullie allen alleen maar oproepen om er goed over na te denken wat je met de envelop gaat doen. Zoals in de algemene brief staat gaat de bijdrage naar o.a. kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, salarissen van predikanten, kerkelijk werker, kosters en organisten, energieverbruik van kerkgebouwen, onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën en verplichte afdracht aan landelijke kerkelijke organen.DAAR GEEF JE TOCH VOOR?

Heb je de documenten niet meer in bezit kan je de diverse documenten teruglezen op www.protestantshuizen.nl

, , , , ,

Over Ruben Woudsma

In het dagelijks leven werkzaam als IT Specialist (Test manager, scrum master of product owner). Daarnaast ben ik actief als raadslid namens voor het CDA in de gemeente Huizen. Ook actief in de protestantse kerk te Huizen, in het bestuur van kinderboerderij Huizen en lid van de identiteitscommissie PCBS De Parel.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Actie Kerkbalans 2014 in gemeente Huizen - Ruben Woudsma - 11 januari 2014

    […] Actie Kerkbalans van 12 januari tot en met 26 januari. Daar waar we in de voorgaande jaren (2010, 2011, 2012 en 2013) voor de Protestantse Gemeente te Huizen begin oktober starten is de huidige […]

Geef een reactie