Huizen duurzaamste gemeente van het Gooi

Overzicht van de punten waarop de gemeente Huizen is getoetst.

Overzicht van de punten waarop de gemeente Huizen is getoetst.

Begin deze week werd bekend gemaakt dat de gemeente Huizen de duurzaamste gemeente is van het Gooi. Op basis van cijfers van Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) komt Huizen naar voren als duurzaamste gemeente van het Gooi. De 14e plaats van de volledige lijst (met totaal 408 gemeenten) is hiermee behaald. De gemeente laat zien dat de ambities vanuit het collegeprogramma 2010-2014 “Duurzaam, veilig en sociaal” worden waargemaakt. Aangezien `rentmeesterschap´ bij mij ook hoog in het vaandel staat ben ik hier erg blij mee.

Duurzaamste gemeente van het Gooi

Zoals in onderstaande tabel te zien is staat Huizen bovenaan in het Gooi als het gaat om deze duurzaamheidsindex. Huizen is hiermee de duurzaamste gemeente van het Gooi en dat is iets om trots op te zijn.

Gemeente score rangnummer
Huizen 6,3 14
Muiden 5,6 120
Naarden 5,5 155
Bussum 5,2 235
Weesp 5,1 255
Blaricum 5,1 266
Hilversum 5,0 285
Laren 4,8 324

Opvallend is dat de meeste directe buurgemeenten een onvoldoende halen. Met enig rekenwerk kan alleen van Muiden en Naarden gesteld worden dat zij ook een voldoende behalen.

Ambities waarmaken en kansen toekomst

In het collegeprogramma van 2010-2014 “Duurzaam, veilig en sociaal” staat het volgende vermeld rondom duurzaamheid.

Paragraaf 1.2Ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid zullen in de voor ons liggende periode worden geïntensiveerd. In nauwe samenspraak tussen gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders zullen de ambities voor de voor ons liggende periode worden bepaald.

Paragraaf 4.2.1 De gemeentelijke ambities inzake duurzaamheid en milieubeleid worden geïntensiveerd. Op basis van de uitkomsten van een raadsconferentie, te houden voor 1 januari 2011, zal het ambitieniveau worden bepaald.

Paragraaf 4.2.3In het duurzaamheidsbeleid staan concrete acties centraal in plaats van prestigeobjecten. De subsidie voor verdubbeling van lokale acties blijft bestaan.

Het is goed om te zien dat de gemeente de 14e plaats van de ranglijst van 2014 heeft weten te behalen. Dit is iets waar we trots op mogen zijn aangezien Huizen 14e staat van totaal van 408 gemeenten.

Kansen voor de toekomst

Ondanks dat het een prachtige prestatie is, kunnen we ook verder dromen naar de toekomst. Huizen scoort op enkele punten (gemiddeld 6,3) nog onder de maat is. Op het gebied van onderwijs, sociale zekerheid, gezondheid, burgerparticipatie, water, energieverbruik, hernieuwbare energie en consumptie liggen de scores nog laag. Met name op het punt ´hernieuwbare energie´ is winst te behalen. Gelukkig worden in de komende periode ook stappen gezet met 900 zonnepanelen op de nieuwe sporthal van Huizen.

Ik blijf dit punt de komende jaren monitoren en wil samen met het CDA en de overige leden van de gemeenteraad streven naar betere resultaten voor de gemeente Huizen.

, , , , ,

Over Ruben Woudsma

In het dagelijks leven werkzaam als IT Specialist (Test manager, scrum master of product owner). Daarnaast ben ik actief als raadslid namens voor het CDA in de gemeente Huizen. Ook actief in de protestantse kerk te Huizen, in het bestuur van kinderboerderij Huizen en lid van de identiteitscommissie PCBS De Parel.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Windmolens Gooimeer: Geen voorstander van een windpark in Almere! - 30 januari 2014

    […] ik groot voorstander ben van duurzaamheid en het op een duurzame manier opwekken van energie, ben ik tegen deze plannen van de gemeente Almere. Flevoland staat in mijn […]

  2. Huizen wederom duurzaamste gemeente van het Gooi - Ruben Woudsma - 15 september 2017

    […] is wederom de duurzaamste gemeente van het Gooi. Deze titel heeft de gemeente Huizen al jaren. In 2014 schreef ik dat al in een blog. Drie jaar later is Huizen, ondanks een daling op de duurzaamheidsindex (GDI-score), […]

Geef een reactie