Nieuwe functie: Coördinator actie Kerkbalans

"Een kerk is van blijvende waarde"

Met ingang van het kerkelijke seizoen 2010/2011 start ik met een nieuwe functie binnen onze protestantse gemeente te Huizen. Al enkele jaren was ik acties in de commissie geldwerving namens de Oosterlicht wijkgemeente om samen met de overige leden de actie kerkbalans voor te bereiden en tot een succes te maken. Aangezien de huidige trekker na twee perioden wil stoppen ben ik benaderd om deze functie over te nemen. Na enkele overdenkingen heb ik besloten deze functie te accepteren, mede omdat ik rentmeesterschap hoog ik het vaandel heb staan. Verder houd deze functie in dat ik geen ambtsdrager word, maar in deze rol verantwoordelijkheid afdraag aan de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.

Gezien de ontwikkelingen binnen kerkelijk Nederland brengt dit ook de nodige uitdagingen met zich mee. Het jaarverslag over de actie kerkbalans van 2010 is net bekend gemaakt. Dit geeft een goed beeld dat ondanks het dalende ledenaantal en de kredietcrisis er een stabiele lijn te zien is in de bijdrage. Een hoopgevend beeld voor de komende jaren of een uitdaging? Zie ook onderstaand citaat uit het jaarverslag:

De totale opbrengst van Kerkbalans 2010 van de gemeenten aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland bedraagt bijna € 196 mln, een geringe daling ten opzichte van 2009. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de uiteindelijke bijdragen gewoonlijk hoger zijn dan de aanvankelijke toezeggingen (in 2009 0,9 % stijging ten opzichte van 2008 terwijl op basis van de toezeggingen van een 0-groei was uitgegaan) zodat we mogen hopen op een -zij het geringe- stijging van de inkomsten in 2010.

Onze protestantse gemeente doet al enkele jaren mee volgens het concept “Kerkbalans nieuwe stijl” (KBNS) door meer te communiceren, heldere doelen voor ogen te stellen en daar waar nodig te differentiëren naar leeftijdsgroepen. Zo is er (twee)maandelijks een overzicht te vinden in het kerkelijk contactblad “De verbinding” met de stand van zaken, weergegeven als een thermometer. Zie ook de afbeelding aan de rechterkant. Uit het jaarverslag valt helaas te lezen dat relatief weinig gemeenten met de KBNS aan de slag zijn. Erg jammer, want vanuit onze commissie geldwerving zijn wij er erg positief over.

Binnenkort zullen de eerste vergaderingen ingepland worden en gaan we op weg richting naar minimaal hetzelfde resultaat als in de voorgaande jaren. De actie Kerkbalans 2011 wordt gehouden van 16 tot 30 januari 2011. In aanloop naar deze actieperiode zal ik nog één over meerdere berichten hierover schrijven.

, ,

Over Ruben Woudsma

In het dagelijks leven werkzaam als IT Specialist (Test manager, scrum master of product owner). Daarnaast ben ik actief als raadslid namens voor het CDA in de gemeente Huizen. Ook actief in de protestantse kerk te Huizen, in het bestuur van kinderboerderij Huizen en lid van de identiteitscommissie PCBS De Parel.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Actie Kerkbalans 2011 in Huizen krijgt meer vorm « Ruben Woudsma - 29 november 2010

    […] eerder geschreven ben ik sinds dit jaar coördinator actie kerkbalans voor de protestantse gemeente in Huizen. De actie in Huizen loopt gelijktijdig met de landelijke […]

Geef een reactie