Rentmeesterschap, hoe zit dat nu?

In mijn personal statement op de verkiezingswebsite van CDA Huizen beschrijf ik dat rentmeesterschap één van de punten is waar ik mijn motivatie vandaan haal voor de politiek. Maar wat wil ik daar nu mee zeggen? Ik oefen immers niet het beroep rentmeester uit. Met het in acht nemen van rentmeesterschap wil ik zorgen dat de aarde, Nederland en met name Huizen leefbaar blijft voor onze kinderen, kleinkinderen en verder nageslacht. Ofwel we moeten de aarde goed beheren zodat ons nageslacht er straks ook iets aan heeft en we het nageslacht niet opzadelen met onze problemen. De basis voor rentmeesterschap staat al in Genesis 1 te lezen, daar staat namelijk het volgende:

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Er wordt hier een oproep gedaan om de aarde goed te beheren en dat vind ik zelf dan ook erg belangrijk. Het CDA heeft dit als volgt vertaald en op de website staat het volgende over rentmeesterschap:

Met rentmeesterschap bedoelen we: de aarde is niet van ons, we hebben de aarde te leen van God. Daarom moeten we de aarde goed achterlaten voor volgende generaties. En daarbij horen ook de mensen, dieren en planten die er wonen. De overheid heeft twee taken op het gebied van rentmeesterschap:

 1. De overheid moet stimuleren dat mensen zich gedragen als goede rentmeesters. Bijvoorbeeld stimuleren dat mensen op straat hun rommel in de afvalbak gooien.
 2. De overheid moet zelf een goede rentmeester zijn. Dit betekent dat de overheid de gaven en talenten van alle burgers moet benutten. En dat ze haar financiën goed op orde moet hebben.

CDA Huizen laat rentmeesterschap met name terug komen in paragraaf 3.1. Milieu van het verkiezingsprogramma waarin wij als CDA Huizen streven om een klimaatneutrale gemeente te worden met minder belasting voor het milieu door bijvoorbeeld een evenwichtige keuze te maken bij de aanschaf van een nieuw wagenpark en ook om bij de vervanging van de straatverlichting voor duurzaamheid te gaan. Verder is de wens van CDA Huizen om het zwerfvuil aan te pakken en zo van Huizen één van de schoonste gemeenten van Nederland te maken. Op financieel gebied kijkt CDA Huizen ook naar de toekomst, zo staat hierover het volgende te lezen:

Als het financiële meerjarenperspectief van de gemeente daartoe aanleiding gaat geven, dán kiest het CDA voor verlaging van de gemeentelijke uitgaven en niet voor lastenverhoging.

Met goed beheer van de financiën zorg je ervoor dat de gemeente voldoende middelen in huis heeft om het voor de burgers betaalbaar te houden alsmede dat het beheer van Huizen constant kan blijven. Het gaat erom dat de basis voor de toekomst goed is, hiervoor zijn voldoende middelen noodzakelijk en moeten deze middelen goed worden beheerd. Ook in onze kerkelijke gemeente is dit van belang en noodzakelijk. In de Protestantse Gemeente in Huizen zit ik in de commissie Geldwerving, welke deel uitmaakt van het college van Kerkrentmeesters. Jaarlijks houdt deze commissie zicht beter met de actie Kerkbalans waar ik al eerder over heb geschreven op mijn weblog. Met de actie Kerkbalans wordt een belangrijk deel opgebracht om de kosten van de kerk te betalen.

Rentmeesterschap komt dus overal terug. Van het letterlijk beheren van de aarde tot het beheren van je financiën.  Daarom vind ik het belangrijk en heb ik het opgenomen in mijn motivatie.

, , , ,

Over Ruben Woudsma

In het dagelijks leven werkzaam als IT Specialist (Test manager, scrum master of product owner). Daarnaast ben ik actief als raadslid namens voor het CDA in de gemeente Huizen. Ook actief in de protestantse kerk te Huizen, in het bestuur van kinderboerderij Huizen en lid van de identiteitscommissie PCBS De Parel.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Nieuwe functie: Coördinator actie Kerkbalans « Ruben Woudsma - 25 augustus 2010

  […] over te nemen. Na enkele overdenkingen heb ik besloten deze functie te accepteren, mede omdat ik rentmeesterschap hoog ik het vaandel heb staan. Verder houd deze functie in dat ik geen ambtsdrager word, maar in […]

 2. Huizen duurzaamste gemeente van het Gooi - Ruben Woudsma - 20 januari 2014

  […] collegeprogramma 2010-2014 “Duurzaam, veilig en sociaal” worden waargemaakt. Aangezien `rentmeesterschap´ bij mij ook hoog in het vaandel staat ben ik hier erg blij […]

 3. Geen windmolens langs het Gooimeer - Ruben Woudsma - 29 januari 2014

  […] ik groot voorstander ben van duurzaamheid en het op een duurzame manier opwekken van energie, ben ik tegen deze plannen van de gemeente […]

Geef een reactie