Analyse stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen gemeente Huizen

De uitslag van Ruben Woudsma op de stemwijzer Huizen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De uitslag van Ruben Woudsma op de stemwijzer Huizen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Net zoals in voorgaande jaren heb ik een analyse van de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Huizen gemaakt. Hieronder een analyse van de resultaten per politieke partij in Huizen. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de berekeningen die ik bij de eerdere analyses ook heb gemaakt. Hierin wordt het aangeven van extra gewicht aan een stelling niet meegenomen.

De lancering van de stemwijzer Huizen was dinsdagmiddag 18 februari in het gemeentehuis waarbij bijna alle lijsttrekkers aanwezig waren.

Analyse stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen gemeente Huizen

Onderschrift: hoe hoger het getal, hoe verder de standpunten van elkaar verschillen.

Onderschrift: hoe hoger het getal, hoe verder de standpunten van elkaar verschillen.

Voor deze analyse van de stemwijzer van de gemeente Huizen heb ik gebruik van de informatie uit de stemwijzer. In dit geval de antwoorden gegeven door alle lokale partijen die deelnemen aan de verkiezingen in de gemeente Huizen.

Wanneer je kijkt naar de antwoorden valt op dat het merendeel van de partijen het eens is met de stellingen. Slechts 3 partijen hebben minder dan 15 vragen met ‘eens’ beantwoord. Wel zijn 5 partijen het allemaal 15 keer ‘eens’ met de gegeven stellingen in de stemwijzer gemeente Huizen.

Daarentegen zijn CDA en VVD het in respectievelijk 53% en 50% van de gevallen het meest ‘oneens’ met de stellingen van de Stemwijzer 2014.

Welke partijen zijn elkaars uitersten?

Gebaseerd op deze antwoorden is het mogelijk om op basis van de stellingen te bepalen welke partijen het dichts bij elkaar of verst uit elkaar staan. Hieronder de top 3 van partijen die qua antwoorden het verst uit elkaar liggen:

 1. VVD tegenover SGP;
 2. PvdA tegenover de VVD;
 3. Groenlinks tegenover de VVD.

Het getal in de tabel geeft aan hoe vaak een partij het oneens is met de stellingen van een andere partij. Gebaseerd op de verhoudingen progressief/conservatief en links/rechts is het bijzonder om te zien dat VVD en SGP het meest uit elkaar liggen aangezien zij in de kieskompas vaak bij elkaar worden gepositioneerd.

Welke partijen hebben de meeste overeenkomsten?

Omgekeerd kan er ook worden gekeken naar de antwoorden en welke partij hierbij de meeste overeenstemming (of consensus) hebben. In dit geval komen de volgende twee naar boven:

 1. Dorpsbelangen Huizen;
 2. VVD;

Overigens liggen de andere partijen hier dicht bij en steekt alleen SGP af tegenover de andere partijen in deze stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen gemeente Huizen.

Stellingen met veel overeenkomsten

Over welke stellingen zal de komende periode praktisch geen discussie plaatsvinden:

 • Busbaan (HOV in Huizen) –  (1 eens [VVD], 8 oneens);
 • Thuiszorg  – (8 eens, 1 oneens [SGP]);

Het geven van extra gewicht aan deze stellingen zou alleen gunstig zijn wanneer er overeenkomst is met 1 partij. Zodra deze punten worden meegenomen in de coalitie onderhandelingen zal de minderheid veelal aan het kortste eind trekken, maar daarvoor moeten we de onderhandelingen na 20 maart afwachten.

Overige weetjes over de stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen gemeente Huizen

Hieronder nog enkele overige weetjes/feiten uit de stemwijzer gemeente Huizen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 • CDA is het het meest oneens met de stellingen (16 keer oneens);
 • Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen hebben beide het meest geen mening (4 keer geen mening);
 • Minimaal 6 stellingen uit de stemwijzer 2014 kwamen ook voor in de stemwijzer van 2010.

Wens alle gebruikers van de stemwijzer veel wijsheid toe en maak een goede keuze voor 19 maart 2014!

, , , , ,

Over Ruben Woudsma

In het dagelijks leven werkzaam als IT Specialist (Test manager, scrum master of product owner). Daarnaast ben ik actief als raadslid namens voor het CDA in de gemeente Huizen. Ook actief in de protestantse kerk te Huizen, in het bestuur van kinderboerderij Huizen en lid van de identiteitscommissie PCBS De Parel.

Trackbacks/Pingbacks

 1. HOV Huizen-Hilversum: blijvend onderwerp discussie - Ruben Woudsma - 6 maart 2014

  […] Nu de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande is wordt er van de verschillende partijen een antwoord verwacht hoe zij er nu écht over denken. Hieronder een overzicht van de antwoorden van de partijen op de Stemwijzer. Zie ook mijn uitgebreide analyse van de stemwijzer. […]

 2. Analyse stemwijzer Europese Verkiezingen 2014 - Ruben Woudsma - 8 mei 2014

  […] navolging van mijn eerdere analyses op de stemwijzers van de Tweede Kamerverkiezingen en Gemeenteraadsverkiezingen heb ik ook een analyse uitgevoerd op de stemwijzer van de Europese Verkiezingen 2014. Op 22 mei […]

 3. Analyse stemwijzer Noord Holland 2015 - Ruben Woudsma - 4 februari 2015

  […] We kunnen immers op 18 maart naar de stembus om een weloverwogen stem uit te brengen. Net zoals in voorgaande jaren zullen veel mensen hun stem laten afhangen van de stemwijzer, maar is dat wel zo […]

Geef een reactie