Veiligheid televisieprogramma ‘Bommetje’

kandidaat programma Bommetje valt 8 meter naar beneden.

kandidaat programma Bommetje valt 8 meter naar beneden. (Bron: screenshot RTL Boulevard 3 september 2014)

Naar aanleiding van het recentelijke incident tijdens de opnames van het programma ‘Bommetje’ in het Nautisch Havenkwartier van Huizen heb ik vragen gesteld aan de wethouder. Als CDA Huizen hebben wij vragen gesteld over de veiligheid en risico’s. Zijn de juiste afwegingen wel gemaakt als het gaat om de veiligheid van de deelnemers aan het programma Bommetje? Wanneer er een traumahelikopter wordt opgeroepen voor een televisieprogramma maken wij ons als CDA Huizen zorgen.

Vragen veiligheid programma Bommetje

Hieronder de vragen zoals deze zijn voorgelegd aan het college tijdens de commissievergadering Fysiek Domein:

  1. Welke argumenten pleitten voor het verlenen van de vergunning, is er een risicobeoordeling gemaakt?
  2. Welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, is daarop gecontroleerd, door wie en wat was de uitkomst?
  3. Zijn de gebruikte materialen in het programma Bommetje door de VWA goedgekeurd?
  4. Is er onderzoek na het incident gedaan, door wie, wanneer worden daarvan de uitkomsten bekend gemaakt?
  5. Welke nazorg is geboden?
Diverse kandidaten worden gelanceerd tot 10 meter hoogte (Bron: Henk Brandsma/Twitter)

Diverse kandidaten worden gelanceerd tot 10 meter hoogte (Bron: Henk Brandsma/Twitter)

De vragen zijn door het college beantwoordt tijdens de commissievergadering. Wel heeft het college aangegeven dat de gebruikte materialen niet allemaal door de VWA zijn goedgekeurd. We zullen als CDA Huizen blijven monitoren wanneer er evenementen en programma’s worden opgenomen in Huizen. Ook voor eventuele toekomstige opnames van Bommetje wanneer er een tweede seizoen komt.

Meer informatie

, , , ,

Over Ruben Woudsma

In het dagelijks leven werkzaam als IT Specialist (Test manager, scrum master of product owner). Daarnaast ben ik actief als raadslid namens voor het CDA in de gemeente Huizen. Ook actief in de protestantse kerk te Huizen, in het bestuur van kinderboerderij Huizen en lid van de identiteitscommissie PCBS De Parel.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Achter de schermen bij Bommetje XXL - Ruben Woudsma - 30 september 2016

    […] kreeg ik ook de nodige uitleg over de veiligheid en bijbehorende maatregelen. Aangezien ik over veiligheid en het ongeluk in 2014 bij Bommetje vragen had gesteld had dit mijn bovengemiddelde interesse. Aandacht voor veiligheid is er […]

Geef een reactie