Gemeenteleden bezoeken diverse kramen tijdens de 'Heilige chaos'

Afgelopen zondag waren we aanwezig bij een Thomasviering in wijkgemeente Oosterlicht. Aangezien we nog niet eerder een Thomasviering hadden meegemaakt waren we erg benieuwd naar de uitwerking ervan. De voorbereidingen voor deze viering zijn lang geleden gestart ten tijde dat ds. H. Hofstra nog de predikant was van onze wijkgemeente. In tegenstelling tot een traditionele kerkdienst was er bij deze Thomasviering slecht een korte liturgie (openingslied, uitleg viering, schriftlezing), waarna een ‘heilige chaos’ werd gestart. Wat houdt een Thomasviering en zo’n ‘Heilige Chaos’ nu precies in? Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland staat het volgende:

De Thomasviering ontstond in het Finse Helsinki. Zij richt zich op mensen bij wie het geloof niet zo rotsvast is, die twijfel hebben of sceptisch zijn. De viering heeft een pastoraal karakter.

Mensen komen naar zo’n viering mèt hun twijfels, hoop en verlangen. Als ze willen, kunnen ze die naar voren brengen in liederen en gebed. Ze worden uitgenodigd met hun talenten vorm te geven aan de viering, met muziek, theater, beeldend werk en/of andere creatieve vormen.

Alle momenten van de viering worden gekleurd door de toezegging dat God troostend en bevrijdend aanwezig wil zijn.

De Thomasviering in wijkgemeente Oosterlicht stond in het teken van diaken/diaconie waarbij uitleg en uitvoering werd gegeven aan de zeven werken van barmhartigheid. Tijdens de Heilige chaos konden de gemeenteleden kennismaken met diverse taken van diaconie, zoals: schrijven van voorbeden, informatie over de Oost-Europa groepen, Wereldwinkel, Oikocredit, Inloophuis ’t Punt, palliatieve zorg, etc. Ook was het mogelijk om deel te nemen aan een samenzangworkshop. Voor de kinderen van de kindernevendienst was het mogelijk om een diakendiploma te behalen door diverse optraden uit te voeren, zoals: “De hongerige spijzen”  door het bakken van pannenkoeken, “De naakten kleden” door kleding van vuilniszakken te maken, etc.

Na afloop van de chaos werd de liturgie hervat door ds. R. Abma met de woorden “Ik hoop dat u het vuur in de ogen heeft gezien van de mensen die over hun passie hebben gesproken“, waarna de orde werd gevolgd door de gaven en voorbeden. Tijdens de voorbeden kwamen ook diverse voorbeden van de gemeenteleden naar voren die ze zelf hadden geschreven. Tijdens de gaven werd het samenzang te horen gebracht door de gemeenteleden die aan de workshop samenzang hadden deelgenomen.

Het was bijzonder om deze viering mee te maken en het geeft zeker een nieuwe blik op het diaconaal werk en wat er allemaal bij komt kijken.

Thomasviering in wijkgemeente Oosterlicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *