Zolang ik al woon in de Huzermaatwijk ben ik bekend met de graffitimuur in het Bad Vilbelpark in Huizen. Voor de één een muur om een balletje tegenaan de slaan of te trappen. Voor een andere een muur om je creativiteit tentoon te spreiden met bijzondere graffitikunst. Zo naast de speeltuin is het een markant herkenningspunt voor de gebruikers en bezoekers van het Bad Vilbelpark. Zelfs gemeente Huizen en de jongeren maakten er regelmatig gebruik van.

Tijdens de herontwikkeling is er veelvuldig door omwonenden en gebruikers gepleit voor behoud van de graffitimuur. Ook heb ik dat eerder in de raad gedaan tijdens de behandeling van het Bad Vilbelpark. Het is een mooi herkenningspunt in het centrum van het park, de nieuwe herkenbare herkenningspunten laten immers ook nog op zich wachten. Begin dit jaar was er ook een mooi bericht dat de muur behouden bleef, zie ook mijn eerdere tweet hierover. Dichtbij de originele locatie heeft de muur z’n herbestemming gekregen.

Plotseling was de graffitimuur ineens verdwenen

Ondanks eerdere herplaatsing en toezeggingen was de graffitimuur van de één op de andere dag verdwenen, zonder dat hierover gecommuniceerd is. De graffitimuur werd helaas niet door iedereen gewaardeerd. Voor de ontwikkelaar/ontwerper was het een doorn in het oog. Ook waren enkele bewoners geen voorstander van de muur, waarbij er veel ongefundeerde bezwaren werden aangevoerd. Er zou op de nieuwe plek geen zicht zijn en drugs gedeeld worden. Dit bezwaar met de eerdere bezwaren vanuit het ontwerp heeft er direct voor gezorgd dat de muur plotseling is verdwenen. Een bijzonder verlopen handels en werkwijze als je het mij vraagt. Daarom heb ik bij de laatste raadsvergadering vragen gesteld wat er met de graffitimuur is gebeurd en wat er gaat gebeuren om deze te behouden voor Huizen.

Vragen over verdwenen graffitimuur in Bad Vilbelpark

Tijdens de raadsvergadering heb ik diverse vragen gesteld over de verdwenen graffitimuur. Helaas blijkt uit de antwoorden dat NIMBY (Not in my Backyard) de boventoon heeft gevoerd in het antwoord naar de gemeenteraad, zo getuige de reactie van de wethouder op één van de antwoorden.

“Op dit moment is er geen alternatieve plek die op draagvlak van omwonenden kan rekenen. Als die alternatieve plek zich voordoet, dan zullen we deze serieus in overweging nemen. Dus, we gaan actief op zoek naar een alternatieve locatie en focussen daarbij op een plek met draagvlak.”

Marloes Verbeek – Wethouder gemeente Huizen

De antwoorden stelden mij als volksvertegenwoordiger teleur, erg jammer dat er een kleine groep het zo bepaald voor iedereen. Ik moet mijn troost in dit geval putten uit de toezegging die gedaan is om een passende plek in Huizen te vinden voor de graffitimuur. Op dit moment staat de muur troosteloos achter de hekken op het gemeentedepot nabij de steenfabriek. Heb jij als lezer een suggestie dan houd ik mij aanbevolen!

Oudere foto’s van de graffitimuur in Huizen

Waar is de graffitimuur uit het Bad Vilbelpark gebleven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *