Afgelopen raadsvergadering van februari 2017 was er één waarvan ik thuis zei: “ik kan vroeg thuis zijn, want de Krachtcentrale is een hamerstuk“. Meestal is dat een teken dat het ondanks de kleine agenda een volle avond wordt. Dit laatste klopte, we waren uiteindelijk pas om 22:50 uur klaar. Om exact 19:30 uur ging de vergadering van start. Alle fractie kregen allereerst de gelegenheid om kort te reageren op de brief van provincie Noord-Holland over de voorgenomen fusie in het Gooi. Namens CDA Huizen liet fractievoorzitter Bert Rebel weten dat de gemeente Huizen voldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te blijven.

De Krachtcentrale in Huizen

De krachtcentrale zoals deze er vroeger uit zag met de karakteristieke torens.

Na de commissiebehandeling in Fysiek Domein van De Krachtcentrale was het tijdens de raadsvergadering slechts een hamerstuk. Een hamerstuk die een lange periode van overleg en bezorgdheid achter zich laat. De initiatiefnemers Peter Kos en Pieter Hogenbirk hebben een lange adem gehad met de gemeente om de droom te realiseren. De overeenkomst is nu bekrachtig door de gemeenteraad, op 1 april zal dit feestelijk worden afgerond bij De Krachtcentrale. De genodigden kunnen De Krachtcentrale bezoeken en bezichtigen. Ik ben benieuwd en ga zeker langs om De Krachtcentrale te bekijken en een glas te heffen op een mooie toekomst.

Regionale woonvisie 2030

Bovenstaande gebied wordt besproken in de regionale woonvisie.

Al geruime tijd praten we in de gemeenteraad van Huizen over de regionale woonvisie. Als CDA’ers in de regio hebben we hier ook al een themabijeenkomst over gehad. Grootste struikelblok in de regionale woonvisie is de verdeling van het aantal woningen. Meer of minder procent voor jongerenhuisvesting of meer/minder voor ouderen. CDA Huizen is tevreden met de huidige regionale uitgangspunten. In onze lokale woonvisie zouden we hier eventueel nog van kunnen afwijken. Uiteindelijk werd de woonvisie met ruime meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

Huizen behoudt zijn scheidingsstation!

Luchtfoto van het scheidingsstation in Huizen (bron: GAD)

In de raadsvergadering spraken we over de afvalstoffenverordening. Het standaard basisdocument is opgesteld door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en leverde voor mij veel vragen op. Primair komt dit door de tekst: “tenminste 1 scheidingsstation” die in de verordening staat. Deze tekst geeft de mogelijkheid om de huidige 4 scheidingsstations af te schalen. In de vergadering hebben we de wethouder om opheldering gevraagd. De wethouder heeft toegezegd dat Huizen zijn scheidingsstation zal behouden. Ik ben blij met deze toezegging en zal de wethouder hier ook aan houden. Met deze toezegging was het mogelijk voor CDA Huizen om in te stemmen met de nieuwe verordening.

De vergadering werd uiteindelijk afgesloten met een motie waar niemand tegen kon zijn. Leefbaar Huizen vond het nodig een motie in te dienen dat de raad zijn steun uitspreekt voor de regionale dagbladen. Aangezien we dit als CDA Huizen reeds op een andere wijze hadden laten weten hebben we ingestemd met deze motie.

Vuurwerkrapport, restaurant de Rustmaat, verkiezingen, etc

Overhandiging rapport “Het moet anders!” aan burgemeester Hertog in 2015 (foto: W. van der Wal)

In de afgelopen periode heb ik mijn jaarlijks vuurwerkrapport gepresenteerd namens CDA Huizen.  Het rapport over de jaarwisseling 2016/2017 is hier terug te lezen. Resultaten geven een positief beeld immers is er geen stijging doorgezet met meldingen, daarbij is het vandalisme afgelopen jaarwisseling afgenomen.

Vanuit de gemeente ontving CDA Huizen ook de antwoorden op de vragen naar de sluiting van het restaurant in de Rustmaat. Ook waren we in de afgelopen weken op bezoek bij Voor Anker om de ouderen te trakteren op oranjebitter vanwege de jarige prinses Beatrix.

Verder zult u veel van mij en CDA Huizen horen de komende weken vanwege de landelijke verkiezingen. Ook vanuit CDA Huizen dragen wij ons steentje bij. Sowieso staan wij op 11 maart op de verkiezingsmarkt in het Oude Dorp. Op naar een mooie uitslag voor CDA die een solide basis zal geven om door te bouwen aan de toekomst.

Gemeenteraad – Krachtcentrale, vuurwerkrapport, Rustmaat en herindeling
Getagd op:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *