Na een grondige analyse was het niet moeilijk om de score van CDA op 100% te krijgen.

Bij alle verkiezingen heb ik een analyse van de Stemwijzer uitgevoerd. Deze pagina bevat een analyse van de Stemwijzer 2017 voor de Tweede kamerverkiezingen. Maandag 6 februari is de stemwijzer van ProDemos gelanceerd en tijdens de startbijeenkomst vulden alle fractievoorzitters de stemwijzer 2017 in. Altijd spannend of ze wel op hun eigen partij uit komen. Gelukkig wisten de meeste fractievoorzitters de juiste antwoorden te geven om zo de eigen partij als hoogste te laten eindigen. Op de uitslag van Sylvana Simons na zijn alle fractievoorzitters met klinkende cijfers geslaagd voor de test.

De opmaak van de Stemwijzer is niet veel veranderd en lijkt veel op de voorgaande jaren. Wel is de stemwijzer op bijna alle apparaten te gebruiken.

Statische analyse stemwijzer Tweede kamer

Onderschrift: Hoge score = weinig overeenstemming; Lage score = veel overeenstemming.

De volgende grafiek geeft een overzicht van de eerste 11 partijen in de peilingen. In de grafiek is te zien hoe partijen scoren ten opzichte van elkaar. De score is bepaald op basis van de gegeven antwoorden bij één van de 30 stellingen. Een hoge score in een rij/kolom betekent dat er weinig overeenkomsten zijn. Een lage score geeft juist aan dat er veel overeenkomst zijn.

Verder zijn er bijzondere details uit de stemwijzer te halen. Ten eerste is ChristenUnie het meest oneens (19 keer; 63%) met de stellingen (gevolgd voor VVD met 18 keer [60%]). Ten tweede is PvdD het meeste eens (16 keer; 53%) met de stellingen. Daarentegen heeft 50+ vier keer geen mening gegeven.

Welke partijen passen bij elkaar?

Aan de linkerkant van het politieke speelveld zijn de onderlinge verschillen het kleinst. 4 partijen zitten erg dicht bij elkaar met de gegeven antwoorden. De volgende top 3 is te maken van partijen met de meeste overeenstemming.

  1. GroenLinks en Partij voor de Dieren;
  2. SP en Partij voor de Dieren;
  3. D66 en GroenLinks.

Welke partijen zijn tegenpolen?

De tegenpolen zijn op basis van deze analyse ook te vinden. Frappant is dat hier de klassieke tegenstelling zichtbaar is. Links tegenover rechts. De vreemde eend hierbij is CDA die een tegenpool gevonden heeft bij Partij voor de Dieren.

  1. VVD tegenover SP;
  2. PVV tegenover GroenLinks;
  3. CDA tegenover Partij voor de Dieren.

Stemwijzer 2017 – Stellingen met veel overeenstemming

Diverse stellingen zullen bij toekomstige collegevorming nooit tot discussie leiden.

In de stemwijzer staan diverse stellingen waar in sommige gevallen slechts één of twee partijen voor zijn. Bij de volgende 4 stellingen is geen overeenstemming te vinden:

  1. EU-Lidmaatschap: 1 eens [PVV], 9 oneens;
  2. Europees leger: 2 eens [D66, GL], 9 oneens;
  3. BTW-tarief vlees: 2 eens [GL, PvdD], 9 oneens;
  4. Groepsbegeleiding: 2 eens [VVD, PVV], 9 oneens.

Stemwijzer 2017 – Interactieve resultatenanalyse

Onderstaand overzicht geeft je de mogelijkheid om te zien hoe de partijen de stellingen van de stemwijzer hebben ingevuld. Via de selectie aan de linkerkant is het mogelijk om per partij een overzicht te genereren. Een lage score betekent veel overeenstemming.

Stemwijzer 2017 – Analyse antwoorden partijen op stellingen
Getagd op:         

5 gedachten over “Stemwijzer 2017 – Analyse antwoorden partijen op stellingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *