Kaar voor een mogelijke herindeling van de gemeenten in het Gooi en omstreken.
Mogelijke herindeling wanneer het Gooi naar 100.000+ gemeenten moet worden ingedeeld.

Nog niet zo lang geleden spraken we in de gemeenteraad met gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland over de voorgenomen herindeling in Gooi en Vechtstreek. Het voorstel is om naar drie gemeenten te gaan in plaats van de huidige zeven gemeenten.

CDA Huizen vroeg de provincie het hemd van het lijf. De gemeenteraad had totaal 67 vragen voor de provincie, echter er bleven veel vragen onbeantwoord. Ook op de prangende vraag naar het nut en noodzaak van de herindeling kwam geen antwoord. Wat het CDA Huizen betreft is er op dit moment geen noodzaak om door een fusie op te gaan in een groter geheel, en al helemaal niet tot één gemeente Gooistad. Op de oproep vanuit de gemeenteraad om het provinciestandpunt te komen toelichten tijdens de informatieavonden die gemeente Huizen organiseert werd helaas afwijzend gereageerd.

Provincie Noord-Holland schittert door afwezigheid

Hiermee schittert de provincie door afwezigheid om de nut en noodzaak van de herindeling toe te lichten aan de inwoners! Er leven immers veel vragen onder de inwoners wat dit voor u dus gaat betekenen. Jammer dat de provincie het niet belangrijk vindt om u te ontmoeten. De gemeente Huizen laat zien dat het anders kan en schittert gelukkig door aanwezigheid. Ik ben blij dat we in Huizen de inwoners aan het woord laten tijden de informatieavonden over de herindeling. Inwoners horen niet buiten spel te staan, maar betrokken te worden in deze belangrijke beslissing die genomen moet worden .het gaat erom wat is goed voor Huizen? Dit is de kracht van de aanpak in Huizen, de inwoners van Huizen bouwen immers onze gemeente en samenleving op.

Laten we als inwoners van Huizen daarom niet schitteren door afwezigheid en onze mening geven over de herindeling. Uw mening is van groot belang om gezamenlijk mee te werken aan het Huizen wat we d oor willen geven voor de toekomst.

Provincie Noord-Holland schittert door afwezigheid!?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *