Gemeenteraad van Huizen in gesprek met Jack van der Hoek over herindeling.

Wat hebben herindeling, kansenkaart, Metropoolregio Amsterdam en rekenkamer met elkaar te maken? We bespraken al deze onderwerpen tijdens de gemeenteraadsvergadering van april 2017. De vergadering was verdeeld over 2 avonden, de eerste avond duurde tot 23:20 uur en de tweede tot 20:30 uur. Na behandeling van huishoudelijke punten werd gestart met de inhoudelijke behandeling. Een gesprek met gedeputeerde Van der Hoek over de herindeling was het eerste inhoudelijke agendapunt van de raadsvergadering.

In gesprek met gedeputeerde Van der Hoek

Na de voorgenomen Arhi-procedure (fusie/herindeling proces) door provincie Noord-Holland stond een ‘open gesprek‘ op de agenda. Kortom, gedeputeerde Van der Hoek maakt een rondgang langs alle gemeenteraden om te praten over de herindeling van de regio. Een rondgang is juiste benaming, van een open gesprek was namelijk weinig sprake. Veel fracties hadden vragen rondom het herindelingsverzoek om te komen tot 3 gemeenten. Helaas werd bijna geen één vraag beantwoord door Van der Hoek. Van der Hoek was bezig met naar voren brengen van zijn eigen verhaal. Consistent was het verhaal wel als je het spiegelt aan de bijeenkomsten in de andere gemeenteraden, bevredigend echter niet. De provincie is niet in staat gebleken de nut en noodzaak toe te lichten en gaat dit ook niet doen.

Volgens het proces heeft de provincie aan zijn verplichtingen voldaan, maar schittert in het verdere dossier door afwezigheid! De vragen van CDA Huizen over de herindeling staan op onze website. Als gemeenteraad gaan wij de komende tijd met betrokkenen in gesprek, helaas zal de provincie ook daar schitteren door afwezigheid! Laat uw mening weten over dit proces, dat kan via: fractie@cdahuizen.nl.

Kansenkaart voor Huizen

Schetsontwerp van Klunder architecten voor de Keucheniushof in Huizen.

In de raad werden de uitkomsten van de motie Kansenkaart besproken. Deze motie was eind 2016 ingediend door een meerderheid van de raad. Het doel was om alternatieven uit te werken die teruggekoppeld moesten worden in april 2017. Één alternatief is uitgewerkt en de overige alternatieven komen nog. Hiermee heeft het college aan zijn verplichtingen voldaan. Wel was er een beeld dat er minimale inspanning is geweest. Tijdens de commissievergaderingen toonden leden van de klankbordgroep diverse andere mogelijkheden. Ik ben benieuwd wat we in de toekomst nog meer mogen zien als uitwerking van de termijnagenda.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Voorbeeld van illustratie over een vervoersplan voor de Metropoolregio Amsterdam.

Sterke regio’s worden steeds belangrijker voor Nederlands. Voor Huizen gaat het om de Metropoolregio Amsterdam. Dit is het gebied waar veel inwoners van Huizen werkzaam zijn, maar ook het gebied waar Huizen van afhankelijk is voor toerisme. Als gemeenteraad hebben we ingestemd met een bijdrage aan de MRA. Ik verwacht dat we als Huizen hier veel profijt van zullen hebben.

Allereerst zal het gaan om toerisme en de waterverbindingen. Huizen kent veel waterrecreatie en biedt een mooie omgeving voor wandelen en fietsen. Ook woningbouw, economische groei en innovatie zullen versterkt worden door de aansluiting bij de MRA.

Rekenkamercommissie en onderzoek ‘Van goed naar beter’

Achter deze deuren zijn alle veranderingen met van goed naar beter doorgevoerd.

Namens de gemeenteraad had de rekenkamercommissie een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek ging over het project ‘Van goed naar beter’. Een project om te komen tot een betere en efficiëntere ambtelijke organisatie. Het onderzoek heeft aangetoond dat niet alles goed is gegaan. Deze aanbevelingen waren besproken tijdens de commissievergadering. Het college heeft de aanbevelingen deels over genomen en heeft beterschap beloofd.

De aanbevelingen vond ik persoonlijk overbodig en leken meer geschreven om toch met een aanbeveling te komen.

Oltimersfestival in Huizen

Overzichtfoto van oldtimersfestival in de Haven van Huizen. (bron: Lusso Classics)

Tijdens de raadsvergadering werd een motie ingediend om de stichting die het oldtimers festival organiseert wederom extra geld te geven. De reden hiervoor is dat de vereniging van mening is zonder deze extra inkomsten geen festival kan organiseren. Als CDA Huizen hebben we dit verzoek niet gesteund. De organisatie claimt dat sponsorgelden teruglopen en dat ze subsidie nodig hebben. Overal in Nederland worden oldtimersdagen georganiseerd zonder subsidie van de overheid. De organisatie moet goed kijken wat er nodig is voor de oldtimersdag. Wellicht diverse onderdelen schrappen waar veel geld naartoe gaat of de deelnemersbijdrage verhogen?

Gemeenteraad – Herindeling, kansenkaart, MRA, rekenkamer en oldtimers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *