Lancering Stemwijzer in Bibliotheek Huizen door burgemeester Niek Meijer.

Ook voor 2022 heb ik een analyse uitgevoerd van de Stemwijzer. In de gemeente Huizen is een langdurige samenwerking met de StemWijzer en op basis van de antwoorden is het makkelijk om de antwoorden die gegeven zijn door de diverse politieke partijen met elkaar te vergelijken.

De diverse lijsttrekkers in Huizen waren allemaal aanwezig bij de lancering van de stemwijzer.

30 vragen over de gemeente Huizen

Op basis van de 30 vragen in de stemwijzer zijn er door de partijen in Huizen antwoorden gegeven. Aan de hand van deze antwoorden heb ik een puntensysteem ontwikkeld om de verhouding tussen de partijen op basis van deze 30 stellingen weer te geven in een matrix. De matrix is hier aan de rechterkant te raadplegen.

Leeswijzer: Hoger score betekent meer afstand van andere partij. Lagere score is dichter bij andere partij.

Hoe hoger het getal des te verder staat een partij af van een andere partij. Het toekennen van extra gewicht (wat gebruikers wel kunnen doen) is in deze analyse niet meegenomen.

Lokale partijen hebben geen overeenkomst met linkse partijen

Uit de matrix is te oordelen hoe partijen in verhouding tot elkaar staan. De volgende conclusies zijn vanuit deze matrix te trekken:

 • PvdA en GroenLinks hebben bijna alle vragen identiek beantwoord;
 • VVD en ChristenUnie lijken qua antwoorden erg op elkaar;
 • SGP en Dorpsbelangen Huizen hebben veel overeenstemming in de stellingen;
 • CDA en VVD lijken verder ook veel op elkaar met de antwoorden;
 • PvdA samen met Groenlinks lijken het minste op de lokale partijen Leefbaar Huizen, Transparant Huizen en Dorpsbelangen Huizen;
 • Leefbaar Huizen zit gemiddeld het verst bij andere partijen vandaan.

Andere conclusies zijn te halen uit de toelichtingen die door de partijen zijn gegeven. Soms kan je zien dat daar een ‘Eens’ of ‘Oneens’ hetzelfde bedoelen. Wil je zelf naar alle antwoorden kijken bekijk dit overzicht.

Hoe hebben partijen stellingen ingevuld?

Daar waar de antwoorden erg dicht bij elkaar zitten heb ik de stellingen als ‘consensus’ aangegeven. Hierover zou bij een potentiële onderhandeling tussen de partijen weinig tot geen discussie plaatsvinden. Daarnaast zijn er stellingen waarover tussen alle partijen in de gemeenteraad geen eenduidig antwoord is gegeven.

 • Stellingen met veel consensus:
  • Elektrische laadpalen (1 Eens, 9 Oneens);
  • Minder regels bij bijstand (8 Eens, 2 Oneens);
  • Welzijn in de wijk (8 Eens, 2 Oneens);
 • Controversiële  stellingen
  • Grondpolitiek (5 eens, 5 oneens);
  • Autogebruik (4 Eens, 4 oneens);
  • Cameratoezicht (5 Eens, 4 Oneens);
  • Zondagopenstelling (5 Eens, 4 Oneens);
  • Hoogbouw (5 Eens, 4 Oneens);
  • Armoedebestrijding (5 Eens, 4 Oneens);
  • Zwemles Statushouders (5 Eens, 4 Oneens);
  • Jeugdzorg (4 Eens, 5 Oneens);
  • OZB (4 Eens, 5 Oneens);
  • Watersport (4 Eens, 5 Oneens);

Bijzondere feiten over de stemwijzer

Uit de antwoorden is ook bijzondere informatie te halen over de stellingen. Zo is er in 2010, 2014 en 2018 ook een Stemwijzer geweest, enkele stellingen gaan al langer mee. Verder details zijn:

 • CDA is het in 20 gevallen EENS met de stellingen;
 • Leefbaar Huizen is het in 18 gevallen ONEENS met de stellingen (D66 en Dorpsbelangen Huizen 17 keer);
 • VVD heeft in 7 gevallen GEEN MENING over de stellingen.

Ik kijk uit naar de resultaten na 16 maart en ben benieuwd of dit te combineren is met de uiteindelijke coalitievorming.

Analyse Huizer stemwijzer 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *