Lancering van de stemwijzer in bibliotheek Huizen.

In de afgelopen jaren heb ik met enige regelmaat een analyse van de Stemwijzer uitgevoerd. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Huizen heb ik deze analyse gedaan net zoals in 2014. In deze analyse heb ik de nieuwe partij Healty Earth buiten beschouwing gelaten. In onderstaande analyse wordt er een overzicht gegeven hoe de diverse partijen ten opzichte van elkaar scoren.

De diverse lijsttrekkers in Huizen waren allemaal aanwezig bij de lancering van de stemwijzer.

Analyse resultaten StemWijzer Huizen

Op basis van de 30 vragen in de stemwijzer zijn er door de partijen in Huizen antwoorden gegeven. Aan de hand van deze antwoorden heb ik een puntensysteem ontwikkeld om de verhouding tussen de partijen op basis van deze 30 stellingen weer te geven in een matrix. De matrix is hier aan de rechterkant te raadplegen.

Leeswijzer: Hoger score is meer afstand andere partij. Lagere score is dichter bij andere partij.

Hoe hoger het getal des te verder staat een partij af van een andere partij. Het toekennen van extra gewicht (wat gebruikers wel kunnen doen) is in deze analyse niet meegenomen.

Welke partijen zijn elkaars uitersten?

Uit de matrix is te oordelen hoe partijen in verhouding tot elkaar staan. De volgende conclusies zijn vanuit deze matrix te trekken:

 • CDA, VVD en D66 zitten dicht bij elkaar qua antwoorden;
 • D66 heeft daarentegen veel overeenkomsten met PvdA;
 • CU heeft veel soortgelijke punten als CDA;
 • GL zit dichtbij PvdA;
 • Zowel DBH, LH als SGP zitten gemiddeld het verst bij andere partijen vandaan.

Hoe hebben partijen stellingen ingevuld?

Daar waar de antwoorden erg dicht bij elkaar zitten heb ik de stellingen als ‘consensus’ aangegeven. Hierover zou bij een potentiële onderhandeling tussen de partijen weinig tot geen discussie plaatsvinden. Daarnaast zijn er stellingen waarover tussen alle partijen in de gemeenteraad geen eenduidig antwoord is gegeven.

 • Stellingen met veel consensus:
  • Oplaadpalen (1 EENS, 8 ONEENS);
  • Gasaansluitingen (8 EENS, 1 ONEENS);
  • Randweg-West (8 E ENS, 1 ONEENS);
  • Ontwikkeling Havengebied (9 EENS);
  • Subsidie verduurzamen (8 EENS, 1 Geen mening);
  • Camping (1 EENS, 8 ONEENS).
 • Controversiële  stellingen
  • Referendum (4 eens, 5 oneens);
  • Fitnesaparatuur: 5 Eens, 4 oneens);
  • Taallessen (4 Eens, 4 Oneens);
  • Volkstuintjes (5 Eens, 4 Oneens).

Bijzondere feiten over de stemwijzer

Uit de antwoorden is ook bijzondere informatie te halen over de stellingen. Zo is er in 2010 en 2014 ook een Stemwijzer geweest, enkele stellingen gaan al langer mee:

 • PvdA en GL zijn het in 22 gevallen EENS met de stellingen;
 • DBH is het in 18 gevallen ONEENS met de stellingen;
 • CDA heeft in 4 gevallen GEEN MENING over de stellingen.

Ik kijk uit naar de resultaten na 21 maart en ben benieuwd of dit te combineren is met de uiteindelijke coalitievorming.

Analyse stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen Huizen 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *