In de miljoenennota voor 2010 werd al aangekondigd dat er bezuinigingen aan zouden komen voor de algehele financiën en de verwachting is dat dit hoogstwaarschijnlijk ook gevolgen zal hebben voor de gemeentelijke financiën. Waar de overheid op gaat bezuinigen is momenteel in onderzoek. In de samenvatting van de miljoenennota 2010 is daarover het volgende te lezen:

Het kabinet zal op negentien terreinen de inzet van begrotings-, belasting- en premie-uitgaven heroverwegen. Per terrein worden verschillende varianten omschreven, waaronder een variant waarbij 20% wordt bespaard.

Tijdens de algemene beschouwingen in de tweede kamer van september 2009 werd duidelijk dat er werkgroepen ambtenaren hier een half jaar te tijd hebben gekregen om deze inventarisatie af te ronden. Grote kans dat bezuinigingen op gemeentelijk niveau de grote uitdaging zullen worden voor het komende college en de raad.  Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft al laten doorschemeren dat de uitkeringen aan de gemeenten met 3 miljard per jaar zullen dalen.  Daarnaast is het zo dat er verwacht wordt dat gemeenten nog zo’n 2 miljard inkomstenderving tegemoet zullen zien op de grondtransacties en de bouwproductie.  Om hierop de anticiperen heeft CDA Huizen hierover het volgende in het verkiezingsprogramma opgenomen:

Als het financiële meerjarenperspectief van de gemeente daartoe aanleiding gaat geven, dán kiest het CDA voor verlaging van de gemeentelijke uitgaven en niet voor lastenverhoging.

Voordat we in Huizen gaan nadenken over belastingverhogingen is het belangrijk om eerst naar de bezuinigingen te kijken die mogelijk zijn op gemeentelijk niveau. In het afgelopen lijsttrekkersdebat werd er al een voorschot genomen op subsidies van o.a. kunstuitleen, subsidies voor de Boerderij, het dienstencentrum, etc. Zelf vind ik het erg belangrijk dat gemeenten en dus ook Huizen de lasten niet afwentelen op de burgers, dus ook naar zichzelf moeten kijken.

Hiernaast is het belangrijk dat er in Huizen goed wordt gekeken naar een gezonde en evenwichtige verdeling van het geld. Huizen heeft mooie reserves opgebouwd, echter is het niet noodzakelijk daarvan ’te’ afhankelijk te worden. In het CDA programma staat daarom ook dat de reserves niet meer mogen groeien dan het inflatiepercentage, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De lastenverhoging voor de burgers moet zo min mogelijk om hoog en allereerst moet de gemeente kijken of het op andere middelen kan bezuinigen. Het is een zeer uitdagend dossier voor de komende periode en ben zeer benieuwd hoe de komende coalitie hierover met elkaar tot overeenstemming zal komen.

Bezuinigen boven verhogen belastingen
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *