CDA was écht welkom in Alkmaar met de mooie banners op de kerk.
CDA was écht welkom in Alkmaar met de mooie banners op de kerk.

Op 8 november was het CDA congres in Alkmaar. Een bijzonder CDA congres omdat Janny Bakker voorgedragen was voor het partijbestuur en het voor enkele Huizer CDA’ers de eerste keer was. Daarnaast had ik twee resoluties mede ondertekend die een opdracht gaven aan de CDA fractie in Den Haag en was de stemming daarvoor in de middag. ’s Morgens al vroeg op pad om samen met Klaas Molenaar en Daniëlle van Deutekom naar Alkmaar te rijden. Meteen bij binnenkomst troffen wij Bert en Nelleke Rebel en Janny en Frank Bakker aan. Tijd voor een kopje koffie en kennismaking met diverse CDA’ers uit den lande. Zo kwamen we Dennis Heijnen tegen die kandidaat is voor provinciale staten Noord-Holland en liepen we diverse prominenten tegen het lijf.

Vervolgens ging het plenaire gedeelte van start in de Grote Sint Laurenskerk. Samen met alle (Huizer) CDA’ers zaten we bij elkaar om zo het in memoriam te horen, speeches, meditatieve momenten en natuurlijk de powerpitch van Janny aan te horen. Hierna kon iedereen de lunch nuttigen in theater de Vest. Daar was het ook mogelijk om de stembriefjes voor de bestuurskandidaten te deponeren.

Stadswandeling door Alkmaar

De CDA Winkel in het centrum van Alkmaar
De CDA Winkel in het centrum van Alkmaar

Vervolgens was er de mogelijkheid voor een stadswandeling door Alkmaar. Samen met een groep waar o.a. Jelle Beemsterboer en Eelco Brinkman onderdeel van uitmaakte de binnenstad van Alkmaar gezien. Via de CDA-winkel (die er is vanwege de herindelingsverkiezingen) door oude straatjes gewandeld en ook de (kaas)waag gezien, het huis met de kogel, etc.

Na terugkeer van de wandeling diverse CDA’ers uit Nederland gesproken in theater de Vest. Zo heb ik o.a. kennis gemaakt met diverse mede-ondertekenaars van de resoluties en overige CDA’ers die ik alleen nog via sociale media had gesproken.

Resolutie en verkiezing algemeen bestuur

Na de wandeling en netwerken ging het tweede plenaire gedeelte van het CDA congres van start. Allereerst enkele huishoudelijke zaken zoals begrotingen waar o.a. Wim Zwanenburg nog sprak namens de financiële commissie. Vervolgens was er de behandeling van diverse resoluties die waren ingediend. Het onderwerp privacy deed flink wat stof op waaien tijdens het CDA congres. Deels omdat veel aanwezigen een andere mening waren toegedaan dan de partijleider Buma. Goed om hierover in een openlijk debat met elkaar over de praten. Datzelfde gold ook voor de resolutie van Kees de Kok over kernenergie/duurzame energie. De aandacht is wederom op dit onderwerp gevestigd en we dromen allemaal van een wandeling aan het strand van Castricum!

De kandidaten voor het bestuur krijgen allemaal een bos bloemen van Ruth Peetoom.
De kandidaten voor het bestuur krijgen allemaal een bos bloemen van Ruth Peetoom.

Na deze behandeling van de resoluties werd de uitslag van de verkiezing voor de nieuwe leden van het algemeen bestuur kenbaar gemaakt. Een spannend moment voor Janny Bakker met gelukkig een positief gevolg. De aanwezige leden hebben het vertrouwen gegeven aan Janny Bakker (boven de andere kandidaat) die als bestuurslid sociale zaken de belangen mag gaan behartigen. Gefeliciteerd Janny!

Aangezien de dag lang genoeg had geduurd rond 16:30 uur richting de auto vertrokken en weer naar Huizen gereden. Tijdens de autoreis ook nog goede gesprekken gehad over CDA, het CDA congres en natuurlijk de zaken die in Huizen spelen.

CDA congres in Alkmaar
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *