Juni 2017 is een drukke maand voor de gemeenteraad in Huizen. Veel vergadering en bijeenkomsten staan gepland in de agenda’s van de raadsleden. Zo ook in mijn agenda. De eerste vergadering is de gemeenteraad op 1 juni. Tijdens deze raadsvergadering bespraken we diverse onderwerpen als: inzet BOA’s, regionaal zorgcentrum in Huizen en diverse vragen van raadsleden.  Bij de start van de vergadering werden twee moties ingediend, één door SGP en één door PvdA/CDA over een regionaal zorgcentrum. De vragen en moties namen naar verhouding de meeste tijd in beslag tijdens deze raadsvergadering.

Inzet BOA’s in Huizen

Uniform van de BOA’s in Huizen. Zichtbaarheid is van groot belang!

In 2015 vroeg CDA Huizen al duidelijkheid met de vraag: “wie schrijft de prent?“. In de afgelopen periode is er een onderzoek gedaan door de rekenkamercommissie over de inzet van de BOA’s. Als gevolg van dit onderzoek is er een nota gekomen die met een integrale aanpak komt voor overlast in de openbare ruimte. Aangezien veiligheid erg belangrijk is (zie mijn vuurwerkmeldpunt, vragen over cameratoezicht, etc) hebben we als CDA ingestemd met de uitkomsten van het onderzoek en de nieuwe integrale aanpak rondom overlast in Huizen.

We zullen de nieuwe situatie van dichtbij monitoren en zijn benieuwd naar de effecten en gevolgen voor de veiligheid in Huizen.

Regionaal zorgcentrum in Huizen

Motie voor een regionaal zorgcentrum wordt ingediend door PvdA (Margot Leeuwin) en CDA (Kees de Kok). Foto: Larisa Landré.

In de afgelopen weken is het nieuws gekomen dat Tergooi Ziekenhuizen de locatie Blaricum op termijn gaat sluiten ten gunste van nieuwbouw in Hilversum. Hierdoor komt het ziekenhuis voor veel inwoners van Huizen op grotere afstand. Ook wanneer er spoedeisende hulp nodig is wordt de afstand groter en dit is onacceptabel voor de inwoners van Huizen. CDA Huizen heeft daarom samen met PvdA Huizen een motie ingediend om een regionaal zorgcentrum mogelijk te maken in Huizen. Het college moet in gesprek treden met directie en bestuur van Tergooi Ziekenhuizen om de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een regionaal zorgcentrum in Huizen.

Ik hoop van harte dat een regionaal zorgcentrum in Huizen wordt gerealiseerd. Het kan immers niet zo zijn dat de sluiting van ziekenhuis Tergooi in Blaricum nadelige effecten heeft voor inwoners van Huizen.

Extra geld Goois Natuurreservaat (GNR)

Impressie van het geplande speelbos bij Sijsjesberg in Huizen

De gemeenteraad van Huizen heeft ingestemd met de begroting van GNR. Dit betekent dat er € 1,- per inwoner extra door gemeente Huizen aan het GNR wordt uitgegeven. Hiermee blijft de Gooise natuur behouden voor de inwoners van het Huizen, immers is de natuur in het Gooi van onschatbare waarde. Een goede ontwikkeling is dat met de begroting ook het transitieplan van GNR bekend is geworden. Dit plan voorziet in het opzetten van een efficiënte organisatie die de ‘groene longen’ van het Gooi blijft beheren.

Vragen, vragen en vragen…

Het recht van elk raadslid is om vragen te stellen over prangende kwesties. In Huizen wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Niet altijd op de juiste manier naar mijn mening, eerder tenenkrommend hoe hier door enkele mee wordt omgegaan. Zo werden er tijdens deze vergadering vragen gesteld over ‘overlast’ van hangjongeren bij Sijsjesberg. Er bleek echter helemaal geen sprake te zijn van overlast! De gemeente had nooit een melding ontvangen en ook de politie wist van niets. Zelf heb ik nog navraag gedaan in de buurt, maar niemand was bekend met wat er werd bedoeld. Door deze vragen wordt de indruk dat het onveilig is, wat niet het geval is.

Vervolgens worden er diverse suggestieve opmerkingen geplaatst dat de nieuwe speeltuin van GNR straks een vrijplaats wordt voor hangjongeren en drugsdealers. Deze uitspraken kan en mag je niet doen als raadslid, mits je ze goed kan onderbouwen. De impact is vele male groter en woekert het gevoel van onveiligheid juist aan (mits dat je doel was?).

Gemeenteraad – Inzet BOA’s, Regionaal zorgcentrum, vragen en moties
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *