Dome camera voor cameratoezicht zoals deze aanwezig is in winkelcentrum Kostmand.
Dome camera voor cameratoezicht zoals deze aanwezig is in winkelcentrum Kostmand.

Er komt cameratoezicht in winkelcentrum Oostermeent. In de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) was er een discussie over de verplaatsing van beveiligingscamera’s in Huizen. De gemeente Huizen heeft vier camera’s die allen hangen bij het winkelcentrum Kostmand. Namens CDA Huizen heb ik verzocht om één van deze camera’s te verplaatsen naar de Oostermeent. Dit verzoek werd gedeeld door de meerderheid van de aanwezige commissieleden.

Inzet cameratoezicht in Huizen

Inzet van camera’s in de samenleving is een veelbesproken onderwerp. Verhoogt het de veiligheid wel? Neemt de vrijheid van inwoners af? Dat cameratoezicht werkt in Huizen is bewezen; door inzet van de camera’s zijn er minder incidenten op die locatie.  In Huizen is er afgesproken dat camera’s maximaal één jaar op een locatie mogen hangen en dat verplaatsing altijd in afstemming gaat met de gemeenteraad. Het voorstel van de gemeente was om twee camera’s te verplaatsten. Eén camera naar voetbalvereniging de Zuidvogels en één camera naar Plein 2000.

Borden waarmee in Rotterdam wordt aangegeven dat er cameratoezicht is.
Borden waarmee in Rotterdam wordt aangegeven dat er cameratoezicht is.

Aangezien er diverse incidenten zijn geweest in de Oostermeent (overval Kruidvat, brandstichting, vernieling en  vandalisme) heb ik gevraag één van de camera’s verplaats kon worden naar de Oostermeent. In dit geval ging het om de camera van Plein 2000. De meerderheid van de commissie was het eens met deze oproep. Op basis van deze informatie is er afstemming geweest tussen de burgemeester en politie. Ook de politie is akkoord met camera’s in de Oostermeent.

Een mooie winst voor de winkeliers, omwonenden en andere betrokkenen bij winkelcentrum Oostermeent.

Cameratoezicht en de paradox van veiligheid

Cartoon waarin de paradox tussen 'liberté' en 'sécurité' wordt weergegeven.
Cartoon waarin de paradox tussen ‘liberté’ en ‘sécurité’ wordt weergegeven.

Tijdens de discussie rondom inzet van cameratoezicht in Huizen werd duidelijk dat er een groot verschil is tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Immers zijn camera’s niet het ‘ei van Columbus’ en werd de opmerking geplaatst dat het alleen over subjectieve veiligheid gaat. De paradox veiligheid rondom de inzet van camera’s werd ook besproken. Er zijn vier paradoxen als het gaat om inzet van camera’s, te weten:

  1. Bij ruime inzet cameratoezicht voelen inwoners zich juist onveiliger;
  2. Cameratoezicht kan tot minder blauw op straat leiden;
  3. Aantal meldingen van inwoners neemt terug;
  4. Cameratoezicht zorgt voor verplaatsing probleem.

De eerste twee punten zijn voor Huizen niet van toepassing. Immers is er geen ‘ruime inzet’ van camera’s. Ook komt er niet ineens minder blauw op straat, het huidige college zet zelfs in op één extra wijkagent. Verder worden de beelden niet 24/7 bekeken, maar alleen gebruikt om terug te kijken op basis van meldingen.

Voor de laatste twee punten is het noodzakelijk dat de gemeente hier goede communicatie over opzet. Immers zijn de beste camera’s in Huizen nog altijd de ogen van de inwoners. Wanneer er zich een verdachte situatie heeft voorgedaan moet je als inwoner altijd een melding maken. Doet een situatie zich acuut voor dan is alarmnummer 1-1-2 het advies. Dit geldt natuurlijk ook voor de potentiële verplaatsing van het probleem.

Namens CDA Huizen kan ik zeggen dat we blij zijn met de verplaatsing van één camera naar de Oostermeent. We zullen de resultaten hiervan goed controleren. Ook zullen wij wijzen op de paradoxale punten zoals het feit dat inwoners wel moeten melden.

Cameratoezicht in winkelcentrum Oostermeent
Getagd op:             

2 gedachten over “Cameratoezicht in winkelcentrum Oostermeent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *