Installatie Ruben Woudsma (CDA) als raadslid in Huizen
Ruben Woudsma (CDA) en Bert de la Mar (D66) benoemd tot raadslid in de gemeenteraad van de gemeente Huizen.

Op maandag 26 mei was het zover dat mijn installatie tot raadslid op de agenda stond. Een eer om namens CDA Huizen het volksvertegenwoordigerschap op mij te nemen in de gemeenteraad van Huizen. Zoals ik eerder beschreef is er in de afgelopen periode onder leiding van formateur Janny Bakker hard gewerkt aan de totstandkoming van het collegeprogramma ‘Aan de wind’. Dit heeft uiteindelijk geleid de installatie van vier wethouders: Janny Bakker, Marlous Verbeek, Marianne Verhage en Gerrit Pas. Hierdoor ontstonden er 2 vacatures in de gemeenteraad van Huizen. Eén van deze vacatures is door mij ingevuld.

Installatie raadslid gemeente Huizen

De burgemeester neem de eed en belofte af bij de nieuwe raadsleden.
De burgemeester neem de eed en belofte af bij de nieuwe raadsleden.

De raadsvergadering (vervolg van woensdag 21 mei) van maandag 26 mei startte met agendapunt 14 waarbij de invulling van de ontstane vacatures (vanwege benoeming wethouders) werd behandeld. Zoals door de voorzitter – Fons Hertog – van de raadsvergadering werd vermeld waren er twee personen die invulling gaven aan de ontstane vacatures. Na een benoeming van een commissie die verantwoordelijk is voor controle van de geloofsbrieven werd de vergadering geschorst. Tijdens deze schorsing vond de controle van de geloofsbrieven plaats en na afloop van de schorsing werd hier verslaglegging over gedaan aan de gemeenteraad. Aangezien de commissie geen bezwaren had geconstateerd kon er worden overgegaan tot de installatie in de gemeenteraad van de gemeente Huizen. Met de tekst ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig‘ ben ik uiteindelijk toegetreden tot de gemeenteraad van Huizen.

Na deze benoeming was er een tijdelijke schorsing van de raadsvergadering waarna de felicitaties in ontvangst genomen konden worden. Bijzonder trots was ik op mijn familie die op de publieke tribune aanwezig was.

Verhouding man/vrouw in gemeenteraad Huizen

Overzicht van de percentages vrouwelijke raadsleden per partij (bron: ProDemos)
Overzicht van de percentages vrouwelijke raadsleden per partij (bron: ProDemos)

Met de invulling van de Huizer vacatures is het aantal mannen toegenomen in de gemeenteraad van Huizen, waardoor er in Huizen een andere situatie is als ProDemos beschrijft in een recentelijk gepresenteerd onderzoek. In het onderzoek beschrijft ProDemos dat het totaal aantal vrouw in gemeenteraden is toegenomen ten opzichte van 2010.  De verhouding van in gemeenteraad van Huizen was tussen 19 maart en 26 mei 40% vrouw en 60% man. Met de installatie van de nieuwe raadsleden op 26 mei is de verhouding veranderd naar 33% vrouw tegenover 67% man. Ben benieuwd naar de herijking van het onderzoek door ProDemos zodra alle mutaties vanwege wethoudersbenoemingen en installaties zijn verwerkt.

Leeftijdsverdeling raadsleden

In het onderzoeksrapport van ProDemos is ook goed te zien vanuit welke leeftijdscategorie de meeste raadsleden actief zijn. Landelijk gezien zitten de meeste raadsleden in de leeftijdscategorie 51 tot en met 65 jaar. Zelf ben ik vanwege mijn benoeming de leeftijdscategorie 31 tot en met 40 jaar komen versterken.

Leeftijd Raadsleden totaal Mannen Vrouwen
18 tot 30 jaar 7,3% 7,3% 7,0%
31 tot 40 jaar 13,3% 11,4% 18,4%
41 tot 50 jaar 25,3% 23,8% 29,3%
51 tot 65 jaar 44,4% 45,6% 41,3%
65 jaar 9,6% 11,7% 3,9%

Zie graag dat er in de toekomst meer jongeren zullen toetreden tot de gemeenteraden in Nederland om zo een goede afspiegeling te geven van de Nederlandse bevolking.

Volksvertegenwoordiger: en nu?

Zoals ik eerder schreef in een artikel over stemmen op het CDA ga ik ervoor! Dit gaf ik ook aan in mijn interview met Politiek 24×7, ik wil een toegankelijk volksvertegenwoordiger zijn voor iedereen in Huizen. De komende tijd zullen veel avonden gevuld zijn met introductieavonden, commissievergaderingen en raadsvergadering.  Hebben jullie vragen voor mij als volksvertegenwoordiger, neem dan contact met mij op. Regelmatig zal ik jullie informeren via mijn blog, Twitter of Facebook.

Installatie tot gemeenteraadslid gemeente Huizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *