Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014.

Sinds de verkiezingen van 19 maart is er veel gebeurd in politiek Huizen. De krant omschreef het zelfs als een ‘aardverschuiving’. De uitslag van de verkiezingen was voor CDA Huizen veelbelovend omdat CDA de komende periode met 5 zetels onderdeel uitmaakt van de gemeenteraad (in plaats van de 4 zetels uit de afgelopen raadsperiode). Op de uitslagavond (19 maart) werd bekend dat Carel Bikkers tot de informateur is benoemd. De informateur kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de huidige coalitie de enige optie was voor de gemeente Huizen. Echter zijn de hazen anders gelopen in de Huizer politiek, zoals later in dit bericht werd gecorrigeerd. Een uitgebreid verslag hierover is terug te vinden in de Gooi en Eemlander.

Totstandkoming collegeprogramma Huizen

Het huidige collegeprogramma is met veel inzet van de diverse partijen tot stand gekomen. Nadat de lijsttrekkers van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP overeenstemming hebben bereikt op hoofdlijnen is Janny Bakker tot formateur aangesteld. Vanaf dat moment zijn er 5 werkgroepen gestart die zich met diverse onderwerpen bezig hielden zoals sociale zaken, openbare orde, financiën, etc. In deze werkgroepen waren van elke partij 1 of 2 vertegenwoordigers aanwezig die onder leiding stonden van één van de lijsttrekkers/fractievoorzitters.

Vanuit de werkgroepen zijn de actuele vraagstukken besproken en de standpunten van de diverse partijen hierin meegenomen. Zelf heb ik actief meegedraaid in de werkgroep die onder coördinatie stond van Wessel Doorn. Dit ging in goede harmonie, waar we gezamenlijk tot overeenstemming kwamen van de diverse punten. Vanuit elke werkgroep is er vervolgens op de specifieke onderwerpen een tekst aangeleverd voor het collegeprogramma.

Na de werkgroepfase is een gezamenlijk document opgesteld wat uiteindelijk via enkele conceptversies en discussies met lijsttrekkers en wethouderskandidaten heeft geleidt tot het definitieve collegeprogramma die op 7 mei is ondertekend en gepresenteerd.

Hieronder vereenvoudigde procesweergave van hoe het collegeprogramma Huizen ‘Aan de wind’ tot stand is gekomen tussen de partijen CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie, GroenLinks en SGP.

Totstandkoming collegeprogramma gemeente Huizen
Stappenplan: 1 – Lijsttrekkers hoofdlijnenakkoord, 2 – Bijeenkomst werkgroepen, 3 – Documenten werkgroepen, 4 – Generiek document, 5 – Lijsttrekkers, 6 – Concept akkoord, 7 – Definitief

Dit proces werd door diverse personen als zeer prettig ervaren, omdat alle raadsleden en lijstopvolgers betrokken zijn bij de totstandkoming van het uiteindelijke collegeprogramma van de gemeente Huizen.

Presentatie collegeprogramma Huizen “Aan de Wind”

Op woensdag 7 mei zijn de handtekeningen gezet en is het definitieve programma gepresenteerd (en gepubliceerd) door de diverse lijsttrekkers van de politieke partijen. Grote verrassing voor enkele was het aanschuiven van Dorpsbelangen Huizen. Zij hebben het programma van Huizen mede-ondertekenend omdat diverse onderwerpen uit het 10-puntenplan zijn gerealiseerd en overgenomen.

In de Gooi en Eemlander van donderdag 8 mei is veel informatie terug te vinden. Ook kan het interview beluisterd worden wat is gegeven bij 6FM Actueel.

Nieuwe wethouders en nieuwe raadsleden

De nieuwe wethouders die het collegeprogramma Huizen moeten gaan uitvoeren in de komende raadsperiode van 2014-2018 zijn al geruime tijd bekend. Deze personen zijn:

  • CDA – Janny Bakker (Lijsttrekker en demissionair wethouder);
  • D66 – Marlous Verbeek (Lijsttrekker en rijksambtenaar ministerie van buitenlandse zaken);
  • ChristenUnie/SGP – Marianne Verhage (manager bij de CHE in Ede);
  • GroenLinks – Gerrit Pas (voormalig raadslid en stafmedewerker GroenLinks.

Aan het eind van de raadsvergadering op 21 mei zullen deze wethouders worden benoemd. Aangezien twee wethouders momenteel in de gemeenteraad van Huizen zitten ontstaan er een tweetal vacatures, deze zullen worden ingevuld door:

  • CDA – Ruben Woudsma
  • D66 – Bert de la Mar

In de raadsvergadering van 26 juni worden deze lijstopvolgers benoemd als raadslid voor de gemeente Huizen. Zelf heb ik er erg veel zin om als raadslid voor de gemeente Huizen aan de slag te gaan. Ik ben inmiddels al druk bezig met het bijwonen van de commissievergaderingen. Zo zit ik namens de CDA fractie in de commissie Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen.

De komende periode zal ik jullie met enige regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Huizen.

Collegeprogramma Huizen 2014-2018 gepresenteerd
Getagd op:                 

5 gedachten over “Collegeprogramma Huizen 2014-2018 gepresenteerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *