Diverse lijnen op deze kaart geven de problemen weer voor Huizen. (Oranje: centrumring, blauw: ontsluiting naar A1, helblauw: ontsluiting naar A27)

Begin oktober was ik aanwezig bij een verkeersconferentie op het gemeentehuis. Daarnaast ben ik in oktober bezig geweest met een inventarisatie van alle meldingen die bij CDA Huizen waren ontvangen, na de oproep om verkeersonveilige punten te melden. Al met al was de maand oktober voor mij de verkeersmaand, wat goed past bij mijn woordvoerderschap. Het meldpunt verkeersonveilige punten heeft een mooi resultaat opgeleverd, benieuwd? Lees hieronder verder.

Verkeersconferentie Huizen

De verkeersconferentie was georganiseerd om de verkeersintensiteit te bespreken in Huizen.  Samen met raadsleden, lijstopvolgers en ambtenaren zijn diverse knelpunten besproken. Naast de ochtendspits en avondspits werden diverse ontsluitingswegen besproken en zijn mogelijk maatregelen bekeken. Opvallend is dat 1999 het drukste jaar was met verkeer, daarna is het alleen maar minder geworden. Daar staat tegenover dat de klachten alleen maar zijn toegenomen. Een bijzonder fenomeen, wat wellicht terugkomt op tolerantie waar ik eerder over schreef.

Klachten over verkeer, fijnstof en verdere overlast komen voornamelijk voor aan de westzijde van Huizen. Veel inwoners vanuit de Huizermaat, Bijvank en Stad en Lande reizen via de Crailoseweg en Nieuw Bussumerweg naar de A1. De oplossingen die besproken zijn hadden te maken met verplaatsing van problematiek. Ter illustratie, bij het ontmoedigen doorgaand verkeer op de Melkweg wordt het drukker op Drifweg en andere sluiproutes. De enige oplossing die er zou liggen, namelijk Randweg-West, lijkt een gepasseerd station.

Aanpak verkeersonveilige punten

Overzicht met alle meldingen bij het meldpunt verkeersonveilige punten.

Zoals gezegd heeft CDA Huizen na de zomer een oproep gedaan om verkeersonveilige situaties te melden. Hieraan is ruimschoots gehoor gegeven. Via mail, sociale media en telefoon werden meldingen gemaakt. Op basis van deze inventarisatie is een onderzoek gedaan met de bedoeling duidelijk inzicht te geven. Na de inventarisatie bleek dat er drie acute problemen zijn. Ten eerste: rotonde Haardstedelaan/Gooilandweg, ten tweede: rotonde Aristoteleslaan/Bovenmaatweg en ten derde het kruispunt Naarderstraat/Karel Doormanlaan. Een motie bij de laatste begrotingsraad is ingediend om met een aanpak te komen voor deze verkeersonveilige punten.

De niet acute problemen zijn enerzijds doorgezet naar de gemeente en anderzijds worden deze meegenomen in het verkiezingsprogramma van CDA Huizen. Landelijke problematiek zoals tweerichtingsverkeer op rotondes en gebruik smartphone op de fiets zijn gedeeld met de CDA Tweede Kamerfractie.

Samenvattend was oktober dus een échte verkeersmaand. De verwachting is dat er in november nog meerdere meldingen bijkomen vanwege de wintertijd. Door het slechte weer in combinatie moet het donker levert dit veel onveilige situaties op.

Verkeersconferentie en aanpak verkeersonveilige punten

Eén gedachte over “Verkeersconferentie en aanpak verkeersonveilige punten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *