Afbeelding van bord met groente en fruit
Schoteltje met groente (en fruit) voor de raadsleden

Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering was er één woord wat mij met name is bijgebleven na de vergadering. Het woord is: tolerantie. Diverse onderwerpen stonden op de agenda, maar waar het ging om tolerantie en wederzijds  respect werd het debat hards gevoerd. In aanloop naar de raadsvergadering is hier veel tijd aan besteed tijdens de commissievergaderingen en daarbuiten.

De vergadering begon echter met een mededeling over gezondheid. De gemeenteraad van Huizen doet mee aan gezondheid. Raadsleden zullen onderling een persoonlijke fitheidsuitdaging aangaan. Of dit zal bijdragen aan de tolerantie zal later blijken als de ranglijsten worden bekend gemaakt.

Theater De Boerderij – Ook voor feesten?

Luchtfoto van De Boerderij in Huizen - Gebruik tuin door tolerantie niet mogelijk
Tolerantie is niet meer aanwezig bij gebruik van de tuin bij De Boerderij

Niet meer voor feesten, maar alleen voor theater. Dit is de conclusie na het mediationtraject wat er geweest is met De Boerderij, de gemeente en omwonenden.  Als gevolg van eerdere overlast was de tolerantie tussen de betrokkenen tot nulpunt gedaald, waardoor dit het enige haalbare resultaat was vanuit het mediationtraject. Voor diverse fracties was dit resultaat niet acceptabel. Anders gezegd de fractie concluderen dat niet alle belangen zijn gediend. Inwoners en raadsleden zijn niet blij met deze nulsituatie. CDA Huizen heeft een amendement ingediend die tot doel heeft om na een afkoelperiode wederom in overleg te treden. Doel van dit overleg is uiteindelijk de mogelijkheden voor commerciële activiteiten te bespreken.

Ik hoop dat in de toekomst het mogelijk wordt om weer een familiefeest of huwelijksjubileum te vieren op deze prachtige locatie. Op dit moment moeten we het doen met de theatervoorstellingen.

Bestemmingsplannen – Aanpassing Vierde Kwadrant!

Afbeelding van woningen op Erasmushof in Vierde Kwadrant Huizen - Is er voldoende tolerantie voor aanpassing plan?
De woningen aan de Erasmushof in Vierde Kwadrant waar meeste discussie over was.

Tijdens de raadsvergadering stonden twee bestemmingsplannen op de agenda. Wanneer bestemmingsplannen worden besproken gaat het over tolerantie en NIMBY. Ten eerste over tolerantie tussen buurtbewoners en gemeente. Ten tweede over de eigen achtertuin en blijft dat hetzelfde zonder wijzigingen. Over de Huizer Bijvanck was weinig te debatteren, dit in tegenstelling tot het Vierde Kwadrant.

Samen met mijn collega CDA-fractie Daniëlle van Deutekom ben ik op bezoek geweest om de voorgestelde wijziging van de Erasmushof te bespreken. Samenvattend komt het erop neer dat er geen gelijkheidsbeginsel gehanteerd dient te worden. Daarnaast zijn de afstanden tussen de gebouwen verkeerd gemeten. Tijdens de vergadering hebben we een amendement ingediend om deze voorgestelde wijziging terug te draaien. Dit amendement kon rekenen op een meerderheid van de Huizer gemeenteraad.

Benieuwd naar de details van de amendementen? Dit bericht op Twitter toont de amendementen en inhoudelijke beschrijving:

Conclusie: Tolerantie is een rekbaar en moeilijk begrip

Cartoon van Bas van der Schot - Sybrand Buma en Wilhelmus
Bas van der Schot: Cartoonist tekende Sybrand Buma die respect en tolerantie brengt met Wilhelmus

Tolerantie en het gebrek aan tolerantie wordt steeds vaker een discussie van gesprek. Gaat het over tolerantie naar vluchtelingen of over tolerantie naar elkaar. Kleine ergernissen kunnen grote frustratie worden. Daar waar bij de ene inwoner de grens snel is bereikt ziet de andere inwoner veel door de vingers. Het doet mij altijd denk aan de Engelse uitspraak: “Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength.” Het gaat bij tolerantie niet over wij en zij, maar over ons.

Benieuwd hoe het zit met jouw eigen tolerantie? Doe deze tolerantietest om te zien hoe jij met tolerantie omgaat. Nu weet ik dat iedere situatie uniek is, maar we zouden vaker mogen stilstaan bij tolerantie en verdraagzaamheid.

Gemeenteraad – Tolerantie, tolerantie en tolerantie
Getagd op:         

2 gedachten over “Gemeenteraad – Tolerantie, tolerantie en tolerantie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *