nieuw college huizen
Illustratie van FrankM in de Gooi en Eemlander rondom de collegeonderhandelingen.

In november kwam de gemeenteraad bijeen voor drie vergaderingen om te praten over diverse onderwerpen. Op 2 november was de begrotingsraad en één week later de reguliere raadsvergadering. De onderwerpen voor de reguliere raadsvergadering waren: afscheid Carel Bikkers, bestemmingsplan van de Limieten (Zanderij Tjebbes), het evenementenbeleid van Huizen voor de komende jaren en een motie rondom de zondagsopenstelling.

Het zijn drukke tijden in de Huizer politiek, zo was het vorige week ook druk met onveilig verkeer en een conferentie. Waren veel CDA collega’s naar het CDA congres op zaterdag 4 november. De dag voor de raad (woensdag) had CDA Huizen de ledenvergadering voor de kandidatenlijst.

Afscheid en benoeming

Na 28 jaar neemt Carel Bikkers afscheid van de  Huizer gemeenteraad. Na diverse lovende woorden van collega raadsleden was het woord aan Carel Bikkers. Een bijzondere speech die typisch was voor hem. Op de man spelen was hem niet vreemd en dat kwam ook in zijn afscheid terug. Helaas sloot hij af met een tenenkrommend betoog over criminaliteit.

(Tekst gaat verder onder het twitterbericht)

Na dit afscheid kwam de benoeming van Sjoerd van der Klink als nieuw raadslid voor de VVD. Iedereen heeft hem kunnen feliciteren waarna we verder gingen met het vervolg van de raadsvergadering.

Herindeling Gooi – Huizen samen met Laren en Blaricum

Het hoge woord is eruit vanuit provincie Noord-Holland, Huizen moet fuseren met Laren en Blaricum. De gemeenten Huizen, Laren en Blaricum een initiatief hadden genomen om te voldoen aan de wensen van de provincie om niet te hoeven fuseren. Ondanks dit initiatief heeft de provincie in de ogen vanuit Huizen onbehoorlijk bestuur getoond door hier een streep doorheen te halen, maar wel in het voorbereidende traject de schijn opgehouden dat Huizen, Laren en Blaricum om de goede weg waren.

(Tekst gaat verder onder het twitterbericht)

Resultaat is dat er tussen nu en enkele jaren een fusie zal komen tussen Huizen, Blaricum en Laren. Hoe dit verder vorm zal krijgen begin 2018 bekend gemaakt door de provincie Noord Holland.

Kwekerij de Limieten / Zanderij Tjebbes

Google Maps 3D beeld Kwekerij de Limieten (screenshot)

Er zijn van die onderwerpen die al geruime tijd terugkomen in de Huizer gemeenteraad. Allereerst tijdens de bespreking van het bestemmingsplan, vervolgens omdat iemand een plan voor een villa heeft ingediend en uiteindelijk voor de vaststelling. En dit zal vast en zeker niet de laatste keer zijn.

Alles komt neer op tolerantie waar ik al eerder over sprake. Er is veel frustratie bij de omwonden, eigenaar en andere betrokkenen rondom zanderij Tjebbes. Dit komt terug in alle beslagen die er op het terrein liggen. De enige die er momenteel gelukkig van worden zijn de advocaten omdat ze veel uren kunnen schrijven voor dit dossier.

Vanuit de raad is er een voorstel aangenomen die moet voldoen aan de wensen van alle partijen.

Evenementen in Huizen

CDA Huizen actief bij de kraam op de Huizerdag.

We willen van Huizen een levendige gemeente maken. Daar werken we allemaal aan mee. Zo nemen diverse inwoners het initiatief voor een evenementen, organiseren winkeliersverenigingen evenementen om winkelcentra aantrekkelijk te houden. Ook subsidiëren we vanuit de gemeente bestaande en nieuwe evenementen.  Over dit laatste punt spraken we in de gemeenteraad. Zijn we akkoord met de verdeelsleutel en bedrag wat er beschikbaar komt om deze evenementen te ondersteunen?

De doelstelling bij al deze evenementen moet enerzijds zijn dat het toerisme trekt en levendigheid geeft. Ook moet een organisatie uiteindelijk zelf de financiën kunnen opbrengen. Als CDA Huizen zijn we voor drie kernevenementen, maar niet met de verdeling zoals deze door de meerderheid van de raad is aangenomen. Ook zijn we kritisch over de verdeling van de evenementen omdat ze bijna allemaal in september plaatsvinden.

Zondagopenstelling

Er was ook een motie die vroeg tot zondagopenstelling op 24 december en 31 december in Huizen. Hoewel we als CDA Huizen niet tegen zondagopenstelling zijn, houden we ons wel aan onze afspraak. Binnen het huidige collegeprogramma staat een afspraak dat winkels op zondag niet opengaan en daar houden we ons aan.

Gemeenteraad – Afscheid, herindeling, limieten, evenementen en zondag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *