Net zoals in het voorgaande jaar zijn we weer op tijd begonnen met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2012 zijn weer gestart. De actie Kerkbalans 2012 loopt van 15 januari tot 29 januari 2012. Inmiddels zijn de eerste vergaderingen met de commissie Geldwerving achter de rug. Het is erg leuk om met de financiën van de protestantse gemeente te Huizen bezig te zijn en helemaal nu ik dat vanuit de rol als coördinator doe.

Het komt ook helemaal overeen met één van mijn speerpunten: Rentmeesterschap en neemt diverse uitdagingen met zich mee. Naast de economische crisis hebben we natuurlijk ook te maken met een vergrijsd ledenbestand en een terugloop van het aantal leden in de kerk.

Ook dit jaar bereiden we de campagne voor met een team personen waar vanuit elke wijkgemeente een vertegenwoordiger is. Formeel bereiden wij de actie voor, voor de penningmeester van het ‘College van Kerkrentmeesters’. De eerste vergadering zetten we dan ook gezamenlijk de hoofdlijnen uit. Ook de ‘lessons learned’ uit de voorgaande campagne worden meegenomen om niet in de valkuilen van voorgaande jaren te stappen.

 

Nieuw thema: Wat is de kerk mij waard?

Na diverse jaren met het thema ‘Een kerk is van blijvende waarde‘ te hebben gewerkt is er vanuit de landelijke organisatie gekozen om met een nieuw thema te starten, te weten: ‘Wat is de kerk mij waard?‘. Erg leuk om met deze nieuwe campagne te starten en daar de diverse teksten op aan te passen. We dienen hiervoor divers materiaal te wijzigen aangezien onze campagne ondersteund wordt met een aantal onderdelen:

  • Artikel op de voorkant van het ledencontactblad ‘Verbinding’;
  • Bijlage bij het ledencontactblad ‘Verbinding’ met verdieping over de actie Kerkbalans 2012;
  • Promotiemateriaal in de diverse kerken;
  • Enveloppen met folder en formulieren;
  • Informatie op de website.
In de komende verbinding zal de nieuwe actie worden aangekondigd en halverwege december gaat al het materiaal naar onze drukker ´drukkerij Bout´ die sinds jaar en dag het drukwerk verzorgt voor onze actie.

Ook voor de jongeren?

Ook voor de jongere leden is er wederom een speciale actie opgezet. In Huizen doen we daar niet aan mee, maar kijk maar eens op de website WeCollect naar diverse gemeenten die hieraan meewerken. Er staat een leuk filmpje op die een illustratie geeft hoe jongeren met de vrijwillige bijdragen omgaan.

Al met al een leuke uitdaging om mij de komende tijd mee bezig te houden. Zodra er meer informatie is met materiaal en cijfers zal ik er wederom een artikel over schrijven.

Voorbereidingen actie Kerkbalans 2012 gestart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *