De eerste 9 moties die voorbij zijn gekomen tijdens de voorjaarsnota.
De eerste 9 moties die voorbij zijn gekomen tijdens de voorjaarsnota.

Op 2 juli boog de Huizer politiek zich over de voorjaarsnota. Een belangrijke vergadering waarbij we enerzijds kijken naar de jaarrekening van 2014. Anderzijds wordt er gekeken naar het komende jaar 2016. De bezuinigingstaakstelling maakt een belangrijk onderdeel uit van deze voorjaarsnota.

Tijdens de voorjaarsnota spreken alle fractievoorzitters de algemene beschouwingen uit over de voorjaarsnota. Mede op basis van deze beschouwingen en het oordeel vanuit de gemeenteraad wordt in oktober de definitieve nota vastgesteld.

Veiligheid in Huizen

Diverse fracties, zo ook de CDA fractie, stelden veiligheid aan de orde. Dat er ‘Ruim baan voor de fiets‘ wordt gegeven met aanpassingen fietsoversteek is een mooie verdienste. Prima motie van ChristenUnie met een goede dekking die we als CDA dan ook van harte steunen. De onderwerpen waarover CDA aandacht vroeg staan hieronder uitgelicht.

Wie schrijft de prent?

Een vraag die regelmatig wordt gesteld aan de CDA fractie gaat over de onduidelijkheid tussen de BOA en de Politie. Wie er er verantwoordelijk voor de handhaving? Daarom roept CDA met “Wie schrijft de prent?” om duidelijkheid te geven aan de inwoners van Huizen. Recentelijk zelf tegen een voorbeeld aangelopen rondom onduidelijkheid rondom ‘Wie schrijft de prent?‘. Na contact met Sijsjesberg en politie Midden Nederland vanwege parkeerproblemen op de Crailoseweg komt vervolgens de BOA langs om situatie op te nemen en overtreders te bekeuren.

Bewaakte fietsenstalling Regentesse

Verrommeling van de fietsenstalling bij de Regentesse in Huizen
Verrommeling van de fietsenstalling bij de Regentesse in Huizen

In de algemene beschouwingen vroeg CDA aandacht voor de verrommeling bij de fietsenstalling bij de Regentesse/Shell tankstation bij de Oostermeent. Veel fietsen staan schots en scheef wat een verrommeling van het gebied met zich meebrengt. Een overdekte stalling is op deze locatie zeer wenselijk.

Verder is er aandacht gevraagd om het het kader van de inclusieve samenleving te kijken naar de mogelijkheid de fietsenstalling te laten bewaken en kleinschalige reparaties te laten doorvoeren.

Rooftassen en roofjassen

Rooftassen, roofjassen en roofkarren bezorgen de middenstand grote verliezen. Met behulp van deze speciaal geprepareerde tassen worden veel producten uit winkels gestolen. De tassen zorgen ervoor dat detectiepoorten niet afgaan.

Er is door CDA gevraagd om te onderzoeken naar de mogelijkheden om deze speciale rooftassen/roofjassen te verbieden met een aanpassing in de APV voor Huizen.

Mentorschap, Dementie-app en communicatie

Screenshot met voorbeeld hoe de Dementia-app kan helpen.
Screenshot met voorbeeld hoe de Dementia-app kan helpen.

Aangezien het in de voorjaarsnota gaat het komende jaar 2016 worden er diverse moties ingediend voor de verschillende politieke partijen om het college van B&W in Huizen opdrachten mee te geven. Hieronder de moties die ik nog niet had vermeld.

 • Motie M1. Mentorschap
  Deze motie is ingediend door PvdA met steun van veel partijen. Als CDA hebben we deze ook gesteund omdat het een goede zaak is om de mogelijkheden van een 20 jaar oude wet optimaal te benutten. Uiteindelijk was de Huizer raad unaniem akkoord.
 • Motie M4. Economische stabiliteit en werkgelegenheid
  Deze motie is ingediend door VVD. Gedurende de voorjaarsnota is er een discussie geweest over de opdracht aan het college. Na aanpassing van deze motie op dit punt was er unanimiteit om akkoord te gaan.
 • Motie M6. Jeugdcultuurfonds
  Door ChristenUnie is motie ingediend om het jeugdcultuurfonds meer onder de aandacht te brengen. De raad was unaniem akkoord met deze motie.
 • Motie M7. Dementievriendelijke gemeente
  Door SGP is een motie ingediend die de gemeente vraagt om te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan voor een Dementie-app. Zo’n innovatieve oplossing past goed in dezelfde lijn van de motie die CDA tijdens de laatste raadsvergadering had ingediend over een sociale marktplaats.
 • Motie M8. Sportstroom – Collectief inkopen energie
  Een motie ingediend door SGP om samen met sportverenigingen in Huizen te kijken naar mogelijkheden tot collectief inkopen van energie om zo duurzaamheid na te streven en kosten te besparen.
 • Motie M10. Informatie ontwikkelingen 3D’s
  Sinds 1 januari zijn de 3 decentralisaties op de gemeenten afgekomen. Deze decentralisatie is voor veel inwoners onduidelijk. Deze motie doet een oproep om opnieuw communicatie op te zetten met de inwoners van Huizen.

Al met al was het een goede voorjaarsnota. We waren al om 15:00 uur gestart en zijn gedurende deze warme dag getrakteerd op bonbonnetjes, gevulde koeken en een catering van Floris Catering uit Huizen. Helaas was het ruim 28 graden in de raadsvergadering aangezien er geen airconditioning is in het gemeentehuis.

Na afloop van de vergadering de collega raadsleden goede vakantie gewenst aangezien met het afronden van de voorjaarsnota het zomerreces is begonnen in Huizen. Dat we niet stil zitten tijdens een zomerreces had ik eerder al beschreven.

Voorjaarsnota – Veiligheid in Huizen en meer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *