Verslag van de gemeenteraad van 26 juni en 2 juli 2015.
Verslag van de gemeenteraad van 26 juni en 2 juli 2015.

Afgelopen 25 juni en 2 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces in Huizen. Traditioneel een vergadering waar vanwege het aanstaande zomerreces veel op de agenda staat. Daarbij is het de eerste vergadering in de nieuwe stijl; wethouders maken geen deel meer uit van de cirkel en raadsleden debatteren op inhoud met elkaar. Diverse belangrijke besluiten (zoals het Keu-gat) zijn gevallen tijdens deze raadsvergadering. Ook dit jaar werden we tijdens de vergadering getrakteerd op ijs, deze keer van IJssalon Chielato’s.

Keu-gat/Keucheniusstraat

Cartoonist FrankM van de Gooi en Eemlander geeft zijn visie over de ontwikkelingen bij het Keu-gat.
Cartoonist FrankM van de Gooi en Eemlander geeft zijn visie over de ontwikkelingen bij het Keu-gat.

Hadden we het vorige gemeenteraad nog over mogelijke schending van geheimhouding rondom de Samenwerkingsovereenkomst Keucheniusstraat (SOK), spreken we nu over ontbinding van dezelfde SOK. Al ruim 20 jaar ligt er in Huizen bij de Keucheniusstraat een gebied wat ontwikkeld kan worden. Diverse plannen zijn reeds de revue gepasseerd. Denk aan een grootschalig winkelcentrum met extra supermarkt en mogelijk een V&D. Of een volledige onderkeldering van het gebied voor extra parkeerplaatsen.

Momenteel is er al geruime tijd een SOK, zonder dat er veel lijkt te gebeuren. Als raadslid ben ik blij dat er verandering komt rondom het Keu-gat en dat de gemeente samen met belanghebbenden (zoals: HIP, Hart voor Huizen, omwonenden, etc) in gesprek gaat.

Kinderboerderij Huizen

De varken van de kinderboerderij ligt heerlijk in een modderpoel te genieten (bron/foto: Kibo Huizen)
De varken van de kinderboerderij ligt heerlijk in een modderpoel te genieten (bron/foto: Kibo Huizen)

Een belangrijk besluit wat genomen is tijdens de raadsvergadering is om in te stemmen met nieuwbouw van de kinderboerderij Huizen. De raad is unaniem akkoord gegaan met dit voorstel (overigens heb ik mij als mede bestuurslid van de kinderboerderij onthouden van stemmen). In het CDA verkiezingsprogramma hadden wij hiervoor de volgende tekst opgenomen:

2.13 Dierenwelzijn a. [..] De gemeente investeert in dit verband o.a. in de modernisering en uitbreiding van de kinderboerderij in het Stadspark.

4.9 Financieel beleid g. Het bedrag komt beschikbaar voor [..] de upgrading van de kinderboerderij, [..]

Hiermee wordt een langgekoesterde wens in gang gezet. Kinderboerderij Huizen krijgt een nieuw gebouw die aan veel eisen rondom duurzaamheid zal voldoen. Er zal voldoende invulling komen voor educatieprogramma’s en kleinschalige horeca. Ook blijft er voldoende aandacht voor dierenwelzijn. In 2017 zal de nieuwbouw worden gerealiseerd.

Sociale Marktplaats

Online sociale marktplaats wehelpen.nl
Startpagina van online sociale marktplaats wehelpen.nl

Als CDA Huizen hebben wij een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Reden hiervoor is dat we met het CDA willen dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor een online marktplaats. Denk hierbij aan wehelpen.nl of zorgvoorelkaar.com. Dit zijn initiatieven de verbinding opzoeken op wijkniveau om elkaar te helpen.

Als CDA Huizen steunen wij deze online/digitale initiatieven van harte. Met deze laagdrempelige vorm verwachten wij dat veel inwoners de juiste verbinding met elkaar weten te vinden.

En verder…

Detailkaart met mobiele bereikbaarheid 112 gemaakt door Agentschap Telecom.
Detailkaart met mobiele bereikbaarheid 112 gemaakt door Agentschap Telecom.

Naast bovengenoemde uitgelichte onderwerpen bespraken we ook nog diverse andere onderwerpen, zoals:

 • Huizen Klimaatneutraal 2050
  Een ambitieus rapport waarbij we voor de gemeente Huizen nastreven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Investeren in duurzaamheid is een wens die vanuit diverse verkiezingsprogramma’s (zoals GroenLinks en CDA Huizen) is geuit.
 • Raadsvragen CDA over betaalgedrag en bereikbaarheid 112
  Namens CDA Huizen hadden Bert Rebel en ondergetekende vragen gesteld aan het college van B&W. Enerzijds over het op tijd betalen van rekeningen. Anderzijds over de bereikbaarheid van 112. Ten aanzien van de bereikbaarheid 112 zijn we blij dat Huizen samen met de gemeente Naarden onderzoek doet naar de knelpunten.
 • Begroting Goois Natuurreservaat (GNR)
  Een terugkerend onderwerp in de regio is het Goois Natuurreservaat (GNR). Deze raadsvergadering geruime tijd dit onderwerp besproken omdat o.a. PvdA een oproep voor extra geld naar het GNR. Dit in navolging van de toezegging van Hilversum om namens elke inwoner 1 euro te geven.
 • Aanpak jongerenoverlast
  De Rekenkamercommissie in Huizen heeft een onderzoek laten doen naar de jongerenoverlast rondom de Kostmand. Een helder rapport met duidelijke conclusies. Als CDA Huizen zijn we blij dat het college van B&W de aanpak van jongerenoverlast breder heeft getrokken dan slechts de Kostmand. In diverse andere wijken (zoals Huizermaat en Oostermeent) is er regelmatig ook overlast van jongeren.

Al met al een goede vergadering waarin we veel punten voor gemeente Huizen hebben besproken. Zie uit naar de toekomst nu we afscheid genomen hebben van de SOK en hopelijk ook afscheid van het begrip Keu-gat.

Gemeenteraad – Keu-gat, kinderboerderij, GNR en marktplaats

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *