Explosieve stijging aantal meldingen bij het vuurwerkmeldpunt.
Explosieve stijging aantal meldingen bij het vuurwerkmeldpunt.

Ook in 2015 is er in de decembermaand veel contact geweest met inwoners van Huizen rondom vuurwerkoverlast. Alle meldingen en klachten hebben uiteindelijk het vuurwerkrapport 2015/2016 opgeleverd. Veel mensen weten het vuurwerkmeldpunt Huizen inmiddels te vinden; dit was merkbaar aan het aantal meldingen. 296 meldingen waren samen goed voor 971 klachten.

Het soort klachten komt overeen met de klachten uit het voorgaande jaar. Harde knallen en vroegtijdig afsteken is voor veel inwoners een grote ergernis. De intensiteit van de knallen lijkt toe te nemen, maar beperkt zich wel tot enkele woonwijken in Huizen. Daar waar een viertal wijken er bovenuit springen komt er uit andere wijken totaal geen melding binnen. Verder waren ondanks de aanbevelingen uit het eerder rapport  ‘Het moet anders!’ en de nieuwe maatregelen wederom de kosten van schade’s erg hoog.

Vuurwerkrapport 2015/2016

Eind januari 2016 is het vuurwerkrapport over de jaarwisseling 2015/2016 gepubliceerd. In dit rapport zijn alle meldingen en klachten verwerkt om met een advies te komen. Hierin zijn ook de vragen meegenomen die CDA Huizen had gesteld na de vernielingen in winkelcentrum Oostermeent.  Naast de eerdere aanbevelingen uit het rapport ‘Het moet anders!’ zijn er twee punten te extra aandacht vragen. De eerdere aanbevelingen uit het rapport ‘Het moet anders!’ blijven natuurlijk bestaan.

Vuurwerkvrije zones

84% van de melders geven aan voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones.
84% van de melders geven aan voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones.

Naar aanleiding van de overlast en vernielingen in de Oostermeent en het grote percentage voorstanders van vuurwerkvrije zones in Huizen willen we de vuurwerkvrije zones benadrukken. In dit vuurwerkrapport het verzoek aan de burgemeester van Huizen om nogmaals te kijken naar de mogelijkheden voor vuurwerkvrije zones. In dit geval valt te denken aan: winkelcentra, verzorgingshuizen, etc.

Zichtbaarheid handhaving

Verder is het belangrijk om de zichtbaarheid van de handhaving te benadrukken. Veel melders bij het meldpunt geven aan dat ze geen politie, BOA of beveiligers hebben gezien die bezig waren met het handhaven van vuurwerkoverlast. Met het vuurwerkrapport willen we als CDA Huizen aandacht vragen voor de handhaving. Dit gekoppeld aan een eventuele versnelde inzet van een nieuwe wijkagent in Huizen. Voor CDA Huizen geldt het advies meer blauw op straat.

Melders bedankt!

Ik wil de melders uit Huizen bedanken voor hun melding bij het vuurwerkmeldpunt Huizen. Hierdoor is het wederom mogelijk geweest een vuurwerkrapport samen te stellen en om acties te vragen. Ook voor de komende jaarwisseling 2016/2017 zal het vuurwerkmeldpunt open blijven. Mede om te kunnen toetsen of het toekomstige beleid het gewenste effect heeft.
Vuurwerkmeldpunt Huizen - Meld het vuurwerkoverlast hier!

Vuurwerkrapport 2015/2016
Getagd op:             

Eén gedachte over “Vuurwerkrapport 2015/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *