Eind september 2016 was de eerste raadsvergadering in de gemeente Huizen na het zomerreces. Een goed gevulde agenda waar diverse onderwerpen werden besproken zoals: Keucheniusstraat, Hospice Huizen, Intensivering aanpak vuurwerkoverlast en verkoop grond aan GNR. Het initiatiefvoorstel van CDA Huizen over Eenzaamheid is niet inhoudelijk behandeld tijdens deze vergadering.

Keugat, Keuhart, Keuhof

Schetsontwerp van gemeente Huizen voor Keucheniushof
Schetsontwerp van gemeente Huizen voor Keucheniushof

De resultaten van het participatieproces rondom het Keucheniusgebied waren vlak voor de zomer bekend geworden. Er was meteen ruime media-aandacht over de resultaten van de participatie voor het Keucheniusgebied.  Tijdens de raadsvergadering is er uitgebreid stilgestaan bij het participatieproces en de resultaten die vanuit het participatieproces naar voren zijn gekomen. Vanuit alle ontwikkelde modellen voor het ‘Keugat’ is er uiteindelijk gekozen door de participatiegroep voor de Keucheniushof. Een zogenaamde ‘hof’-opstelling van woningen/panden in dit gebied. De volledige raad is akkoord gegaan met dit voorstel!

Bovenstaande gearceerde gebied maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie die op de termijnagenda staat.
Bovenstaande gearceerde gebied maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie die op de termijnagenda staat.

In het document waar de resultaten worden beschreven van de participatie is ook een termijnagenda opgenomen. Een mooi document die voor de gemeente Huizen kan dienen als leidraad voor de lange termijn. De visie en richting die hierin wordt neergezet biedt vele kansen voor de ontwikkelingen van het centrumgebied.

Vanuit CDA Huizen verwachten wij dat deze plannen in de toekomst individueel worden behandeld. Elk met zijn eigen participatietraject als dat nodig is.

Hospice Huizen

Vestigingslokatie van Hospice Huizen aan de Gooierserf.
Vestigingslokatie van Hospice Huizen aan de Gooierserf.

In de gemeenteraad spraken we ook over de komst van een hospice op de Gooierserf 126. Hospice Huizen komt in het pand van de voormalige kinderopvang Kasselemai. Hiermee komt er een tweede hospice in Gooi en Vechstreek naast de reeds bestaande Hospice Kayan in Hiversum. Vanuit CDA Huizen vinden we het een goede ontwikkeling dat er in lijn met het collegeprogramma ruimte komt voor de vestiging van een hospice.

Helaas kon het raadsvoorstel niet op unanimiteit rekenen doordat de partijen VVD en Leefbaar Huizen niet konden instemmen met het voorstel vanwege de uitgangspunten van Hospice Huizen rondom euthanasie.

Intensivering aanpak vuurwerkoverlast

Foto van een duizendklapper die wordt afgestoken.
Foto van een duizendklapper die wordt afgestoken.

We spraken tijdens deze gemeenteraad over de intensivering van de aanpak rondom vuurwerkoverlast in Huizen. Dit mede na de klachten die bij Vuurwerkmeldpunt Huizen zijn binnengekomen en de absurde stijging van de kosten door vernielingen. In het rapport na de jaarwisseling 2015/2016 hebben we vanuit CDA Huizen wederom de oproep gedaan voor vuurwerkvrije zones. Zelfs de winkeliers van winkelcentrum Oostermeent hadden hiervoor een oproep gedaan na de overlast rondom de jaarwisseling met veel vernielingen.

Ik kijk met vertrouwen uit naar de (hernieuwde) aanpak vuurwerkoverlast voor de jaarwisseling van 2016/2017. Ben benieuwd of de aanpak ook effect gaat hebben voor de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt. Verder zie ik uit naar de evaluatie in 2017 om te toetsen of de extra BOA’s, inzet politie, etc succesvol is geweest.

Verkoop grond GNR en realisatie speelbos

Impressie van het geplande speelbos bij Sijsjesberg in Huizen
Impressie van het geplande speelbos bij Sijsjesberg in Huizen

De grond bij de Sijsjesberg is al ruime tijd in beheer van het Goois Natuur Reservaat (GNR). Tijdens deze raadsvergadering is de verkoop van de grond aan GNR akkoord bevonden. Hierdoor krijgt GNR het volledige beheer en zeggenschap over deze gebieden.

Een mooie ontwikkeling voor de Huizer inwoners is dat er de komende periode bij de Sijsjesberg een zogenaamd speelbos zal worden gerealiseerd waarvan ouders en kinderen vanaf het voorjaar van 2017 gebruik van kunnen gaan maken.

Al met al een goede vergadering afgerond met prima besluiten voor de Huizer samenleving.

Gemeenteraad – Keuhart, Hospice, Vuurwerkaanpak en GNR

2 gedachten over “Gemeenteraad – Keuhart, Hospice, Vuurwerkaanpak en GNR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *