Voorzijde van het coalitie akkoord met de titel Vitaal en Verbindend.
De voorkant van het coalitieakkoord 2018-2022.

Nadat ik eerder een verwijzing had gegeven over de coalitie onderhandelingen, is er veel gebeurd. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en PvdA hebben de contouren uitgezet voor het nieuwe college. Vanuit CDA Huizen deed Rutger Rebel dit als lijsttrekker. In het begin was er nog onduidelijkheid over het aantal wethouders. Hoe er omgegaan zou worden met de zondagsopenstelling en het sociaal domein. Zodra de hoofdlijnen akkoord waren kon het schrijven beginnen.

Coalitie fractiespecialisten in werkgroepen

Een beproefde werkwijze die ook bij de collegevorming van 2014-2018 heeft gewerkt, waren de werkgroepen. De werkgroepen zijn verdeeld over de thema’s die in de diverse commissies aan bod komen. Namens CDA Huizen zat ik in de werkgroep Algemeen bestuur en middelen. Hierin spraken we over de financiën, communicatie en personeelsbeleid. Belangrijkste thema binnen deze werkgroep was: veiligheid. Het aantal wijkagenten, vuurwerkoverlast, verkeersveiligheid, inzet BOA’s en meer kwam hierbij aan bod.

Rutger Rebel nam plaats in de werkgroep Fysiek Domein. Daniëlle van Deutekom zat in de werkgroep Sociaal Domein. Het was een hectische tijd met veel overleg. Ook hielp het niet mee dat de onderhandelingen midden in de meivakantie plaatsvonden.

Presentatie coalitieakkoord ‘Vitaal en verbindend’

Ondertekening van het coalitie akkoord door Rutger Rebel (onder toeziend ook van Jessica Prins)
Rutger Rebel ondertekend het coalitieakkoord namens CDA Huizen.

De contouren waren uitgezet door de onderhandelaars. De fractiespecialisten hadden overeenstemming bereikt over de standpunten. Het coalitieakkoord was in een leesbaar formaat gegoten. Op 15 mei is het akkoord gepresenteerd met de titel ‘Vitaal en Verbindend’. Tijdens deze presentatie kregen de diverse onderhandelaars het woord. Rutger Rebel gaf aan blij te zijn met de standpunten rondom lage lasten, veiligheid en milieu en duurzaamheid.

Een ander belangrijk punt uit de onderhandelingen is de zelfstandigheid van Huizen. Het college zal zich blijvend inzetten voor de zelfstandigheid van Huizen. De onderhandelingen hebben er wel voor gezorgd dat zondagopenstelling in Huizen een feit zal worden. Wel heeft CDA ervoor gezorgd dat dit altijd na 12:00 uur. Ook zal er geen bevoorrading plaatsvinden voor 12:00 uur. Hiermee respecteren we de zondagochtend wanneer veel inwoners naar de diverse kerken gaan.

Nu er een akkoord er is, zal tijdens de raadsvergadering van 31 mei over dit akkoord worden gestemd. In deze vergadering wordt afscheid genomen van de wethouders die actief waren in de vorige periode. Na afscheid worden de nieuwe wethouders in Huizen geïnstalleerd. De nieuwe wethouders in Huizen zijn: Roland Boom (VVD), Bert Rebel (CDA), Marlous Verbeek (D66) en Maarten Hoelscher (PvdA).

VVD, CDA, D66 en PvdA vormen coalitie in Huizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *