Moeten de PET-flessen aan deze zakken toegevoegd worden?

Voor de val van het kabinet is er veel te doen geweest over het plan van staatssecretaris Joop Atsma rondom de afschaffing van statiegeld op PET-flessen. Het debat van dinsdag 27 maart 2012 toonde aan dat er een meerderheid van de Tweede Kamer voor de afschaffing van statiegeld op PET-flessen is. Dit als antwoord op het akkoord over het herbruik van afvalmateriaal welke gesloten is met het verpakkend bedrijfsleven en een delegatie van de VNG.

Tijdens het debat heeft CDA Tweede Kamerlid Marieke van der Werf een goede bijdrage geleverd en aangegeven dat ‘het nieuwe systeem’ zich eerst moet bewijzen ten opzicht van het huidige statiegeldsysteem.  Zij pleit daarom ook voor een evaluatie 2 jaar na de invoering van het nieuwe akkoord. Van der Werf is zeer positief omdat het nieuwe systeem uitgaat van het ‘Cradle-to-Cradle’ principe en daarmee is de verwachting dat het een succes zal worden. Persoonlijk ben ik hier vrij sceptisch over, omdat de stimulans zal ontbreken bij de burgers. Er moet een beloningsprincipe zijn om de burgers te stimuleren om afval in te zamelen en op te ruimen.

Ben blij dat in het vervolgdebat van 26 april er een meerderheid is gevonden in de Tweede Kamer voor de motie ‘Van der Werf’ om de afschaffing op statiegeld eerst te toetsen op pas op z’n vroegst in 2015 door te voeren.

In het verleden schreef ik al eerder over het inzamelen van plastic afval en mijn voorkeur voor nascheiding. Echter zie ik vooralsnog geen voordeel in het afschaffen van statiegeld op PET-flessen en ben van mening dat het afval op straat alleen maar toe zal nemen ondanks de populariteit van ‘Plastic Heroes’. In bijvoorbeeld landen als Zweden waar er zelfs op blikjes statiegeld wordt geheven is praktisch geen zwerfafval te vinden en dit zal met het nieuwe systeem in Nederland – mits er geen goede stimulans komt – gaan verdwijnen.

Voor- en nadelen huidige systeem

Onderzoek van de Wageningen universiteit geeft aan dat er diverse voor- en nadelen aan het huidige systeem zitten:

voordelen nadelen
  • Hoog inzamelpercentage van 95%;
  • Weinig vervuiling in de retourstroom;
    Door scheiding van de retourstroom
  • Hoge kosten van circa 25-38 miljoen euro;
  • Geringe omvang retourstroom;
  • Beperkt milieueffect voor de productieketen;

Met name vanuit het milieuaspect is statiegeld op PET-flessen zeer wenselijk omdat er enerzijds energie wordt bespaard en anderzijds wordt de stroom niet gemengd met het overige huishoudelijk afval. Vanuit meerdere kanten worden er wel vraagtekens geplaatst bij deze voor- en nadelen omdat ze een te rooskleurig beeld zouden geven, de onafhankelijkheid van het rapport wordt in twijfel getrokken.

Persoonlijk ben ik van mening dat er teveel onzekerheden in paragraaf 4.1.4. worden beschreven van het rapport. Ik ben dan ook van mening dat er meer controle in het systeem moet komen, want alleen op vertrouwen kunnen we niet bouwen.

Ook worden er diverse andere nadelen geopperd zoals het feit dat er meerdere afvalcontainers noodzakelijk zijn wanneer de PET-flessen ook gebruik gaan maken van de ‘Plastic Heroes’ inzamelingsroute. Onderstaande filmpje toont aan hoeveel PET-flessen er in een ‘Plastic Heroes’ container kunnen worden gestopt.

Effecten van het afschaffen statiegeld op PET-flessen

Rentmeesterschap - Met recycling een basis voor de toekomst (foto: copyright door digitalart)

Wat de effecten zullen zijn is nog onbekend. Wel is het zo dat door toedoen van het huidige systeem Nederland tot de top-3 landen behoord waar het beste afval wordt ingezameld.  De staatssecretaris voerde met name op dat het kostenplaatje van het huidige systeem zeer hoog is ten opzichte van het nieuwe systeem. Onderzoek van Recycling Netwerk toonde echter aan het nieuwe systeem duurder (obv de systeemkosten) zal uitvallen dan het huidige statiegeldsysteem.

Voor meer informatie rondom het mogelijk afschaffen van statiegeld verwijs ik jullie ook graag naar de website van: http://www.echteheld.nl/ Ook hierin wordt veel informatie gegeven over het al dan niet afschaffen van statiegeld en je hebt daar ook de mogelijkheid om de petitie voor het behoud van statiegeld te ondertekenen.

Zelf zou ik graag een systeem implementeren zoals in Zweden wordt gehanteerd. Ook in het kader van goed rentmeesterschap is dit erg belangrijk. In een ideale wereld zouden we alleen nog maar biologisch afbreekbaar plastic mogen gebruiken als verpakkingsmateriaal welke niet schadelijk is voor het milieu. Hoop daarom nog veel innovaties te zien op dit gebied.

Afschaffen statiegeld op PET-flessen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *