In navolging van mijn eerdere analyses op de stemwijzers van de Tweede Kamerverkiezingen en Gemeenteraadsverkiezingen heb ik ook een analyse uitgevoerd op de stemwijzer Europese verkiezingen 2014. Op 22 mei mogen wij ook in Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Om de keuze voor de burgers makkelijker te maken worden er diverse kieswijzers gelanceerd om het makkelijker te maken op welke partij je moet gaan stemmen.

Analyse Stemwijzer Europese verkiezingen 2014

Toelichting: Hoe hoger de score, des te verder liggen de partijen uit elkaar.

Om een duidelijke analyse uit te voeren zijn alle resultaten en antwoorden van diverse partijen verzameld. Deze informatie is vervolgens met elkaar vergeleken en in een eenvoudige presentatie omgezet (zie rechterzijde).

Wat opvalt bij bestudering van de een/oneens/geen mening antwoorden is dat de partijen het meestal ‘oneens’ zijn met de stellingen. PVV is het in 73% van de gevallen oneens met de stellingen tegenover Groenlinks die het 80% keer ‘eens’ is met de stellingen. Twee partijen hebben zelf  een evenwichtige beantwoording van de stellingen. PvdD en PvdA zijn het net zo vaak ‘eens’ als ‘oneens’ met de stellingen.

Welke partijen zijn elkaars uitersten?

In de afbeelding aan de rechterkant is met blauw aangegeven waar de uitersten zitten voor wat betreft de antwoorden op de stellingen. Wat hierbij opvalt is:

 • De antwoorden van Groenlinks wijken af van die van VVD, CU/SGP, CDA, PVV en PvdD. Het meest is Groenlinks het oneens met de PVV.
 • SP staat qua antwoorden ver weg bij de VVD;
 • PVV is het het meest oneens met de antwoorden van PvdA, D66 en Groenlinks.

Naast de uitersten kan ook worden beoordeeld welke partijen overeenstemming met elkaar hebben. In dit geval zijn dat de volgende partijen:

 • PvdA met SP – In slechts 3,5 keer van de gevallen zijn beide partijen het oneens met elkaar;
 • CDA tegenover VVD en CU/SGP – Op 5 à 6 stellingen zijn deze partijen en niet eens met elkaar;
 • PvdD en PvdA – Op 8 stellingen hebben deze partijen een verschil van inzicht.

Stellingen met de meeste overeenstemming

Hoewel deze analyse met name kijkt naar de verschillen in de stemwijzer Europese verkiezingen 2014, zijn er ook andere punten te halen uit de stellingen.

 • Stelling 21. De EU moet zeggenschap krijgen over de sociale wetgeving in de lidstaten – 1 eens/8 oneens
 • Stelling 30. Nederland moet uit de EU stappen. 1 eens/8 oneens
 • 9 overige stellingen. Verder zijn er nog 9 stellingen waar de verhouding 7 eens/oneens is.

Overige informatie analyse stemwijzer Europese verkiezingen 2014

 • Groenlinks lijkt een 80/20 regel te hebben gehanteerd. In 80% van de gevallen zijn zij het ‘eens’ met de stellingen en in 20% van de gevallen ‘oneens’;
 • PVV is het in de meeste gevallen oneens met de stellingen.  22 van de stellingen zijn door deze partij met ‘oneens’ beantwoord;
 • PvdD is het in 47% van de gevallen zowel eens als oneens. Bij PvdA is deze verhouding zelfs 50%/50%.
 • Totaal is er 122 keer ‘eens’ als antwoord gegeven, 139 keer ‘oneens’ en 9 keer geen mening
Europese verkiezingen 2014 – analyse stemwijzer
Getagd op:                 

Eén gedachte over “Europese verkiezingen 2014 – analyse stemwijzer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *