De motie infrastructuur ingediend door CDA Huizen en ondertekend door de hele gemeenteraad
De motie infrastructuur ingediend door CDA Huizen en ondertekend door de hele gemeenteraad

Donderdag 29 oktober was één van de belangrijkste vergaderingen van het politieke jaar als het gaat om de gemeente Huizen. Tijdens de Financiële raadsvergadering (ofwel: begrotingsraad) wordt de begroting voor komende jaar (2016) besproken. Voor veel partijen de mogelijkheid om het eigen verhaal neer te zetten. Namens CDA Huizen voerde Bert Rebel in het eerste termijn het woord, later in het tweede termijn was het woord aan vice-fractievoorzitter Rutger Rebel. Een volledig overzicht met alle bijdragen van de fracties is terug te vinden op gemeenteraadhuizen.nl.

Aangezien de begrotingsraad vaak een lange vergadering is wordt er met de gehele gemeenteraad het diner genuttigd en krijgen we traditiegetrouw een gevulden koek. Het publiek op de tribune wordt echter niet vergeten. Wanneer je als toehoorder aanwezig bent krijg je ook een gevulden koek. Het diner met de gemeenteraad is echter wel besloten en wordt door diverse fracties gebruikt om direct de bijdrage uit het tweede termijn voor te bereiden.

Moties en amendementen

Tijdens de bijdragen in het eerste termijn werden diverse moties en amendementen ingediend door de politieke partijen. In totaal waren er 6 amendementen en 4 moties. Zowel de collegepartijen als de coalitiepartijen waren druk bezig geweest. Belangrijkste punten waren de verdeling van subsidie voor evenementen, persoonsvolgende financiering voorschoolse educatie en verbetering van de infrastructuur in Huizen.

Uiteindelijk heeft slechts één amendement het gehaald tijdens de begrotingsraad 2015. Vanuit het college werd het volgende advies gegeven over de ingediende amendementen:

Naast de amendementen zijn er vier moties ingediend tijdens de begrotingsraad. Door CDA Huizen zijn er 2 moties ingediend en 2 moties zijn ingediend door Leefbaar Huizen. Alleen de motie over het schrappen van onderzoek naar een landelijke Sinterklaasintocht is verworpen.

Mogelijkheden landelijke Sinterklaasintocht

De voorpagina van HuizerNieuws van oktober 2015 waar de vraag prominent wordt weergegeven.
De voorpagina van HuizerNieuws van oktober 2015 waar de vraag prominent wordt weergegeven.

Zoals hierboven vermeld was er één motie ingediend om één van de punten het uit coalitieakkoord ‘Aan de wind’ te schrappen. In het verleden beschreef ik op mijn blog de mogelijkheden voor de landelijke Sinterklaasintocht in de gemeente Huizen. Het collegeprogramma heeft echter wel een ruimere definitie voor de mogelijkheden. Er wordt gesproken over het volgende:

2.4 Toerisme en evenementen

2.4.4 De mogelijkheden worden onderzocht om een nationaal evenement (bijvoorbeeld de nationale Sinterklaasintocht) naar Huizen te halen.

Gezien de recente discussie ben ik benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Dit kan natuurlijk niet ‘even een belletje zijn‘ zoals enkele partijen riepen in de begrotingsraad. Ten aanzien van de landelijke Sinterklaasintocht liep op mijn Facebookpagina de discussie over de mogelijkheden nog lang door. Enkele punten die ik verwacht in het onderzoek:

 • Kan de gemeente Huizen aan de randvoorwaarden voldoen voor een nationaal evenement?;
  • Sinterklaas: Leveren aantrekkelijke route van ongeveer 1,5 kilometer eindigend op een plein;
  • The Passion: Voldoende pleinen en opnamelocaties met looproute voor verlicht kruis;
 • Verwerking evaluaties vanuit de laatste evenementen organiserende gemeenten;
  • Sinterklaas: Meppel, Gouda, Roermond en Dordrecht;
  • The Passion: Enschede, Groningen, Den Haag, Rotterdam en Gouda;
 • Onderzoek naar kosten/baten voor een landelijk evenementen;
  • Wat zijn de kosten als de gemeente alleen de organisatie doet;
  • Kunnen er meerdere partijen bijdragen in de kosten voor zo’n nationaal evenement;
  • Hoe zijn de baten van een nationaal evenement meetbaar te maken.

Verder zie ik het volledige onderzoek graag tegemoet en verwacht dat er een juiste afweging wordt gegeven voor de gemeenteraad. Eventueel kunnen we hierover met de raad of commissie in discussie om de uiteindelijk vraag te beantwoorden.

Begrotingsraad: het bezoeken waard!

In het blog over de begrotingsraad 2014 werd de hypothetische vraag gesteld of deze vergadering het bezoeken waard is. Net zoals vorige jaar kan ik deze volmondig met “Ja” beantwoorden. Er was dit jaar minder discussie dan tijdens de behandeling in 2014, echter geeft dat in mijn ogen aan dat de gemeente Huizen een solide beleid voert. De voltallige gemeenteraad was akkoord met de begroting, een mooie steun voor het huidige college.

Begrotingsraad 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *