Sinterklaas wordt met de boot van de KNRM naar de kade gebracht.

Op zaterdag 17 november kwam Sinterklaas aan in de gemeente Huizen. Deze keer rondom het Nautisch Kwartier bij de Oude Haven van Huizen; de voorgaande jaren was de Sinterklaasintocht in de aanloophaven bij de Oostermeent. Met deze (mooie) aankomst in de “Haven van het Gooi” kwamen er diverse (pers, burgers, politici, etc.) oproepen om de landelijke/nationale Sinterklaasintocht naar Huizen te halen en organiseren. Naar aanleiding van een discussie op Twitter werd het volgende gemeld door de gemeente Huizen:

“Mooie gedachte. Staat al op agenda, onderzoek loopt, 2013 collegevoorstel.”

In dit bericht mijn een analyse of een nationale Sinterklaasintocht in Huizen mogelijk is en wat verbeterpunten zijn waar de gemeente Huizen of het Sint Nicolaascomité aan moeten werken.

Eerste Sinterklaasintocht bij Nautisch Kwartier – Hoe is deze verlopen?

Natuurlijk waren wij dit jaar aanwezig bij de Sinterklaasintocht in Huizen. Marit en Naomi waren in de ban van het Sinterklaasverhaal, na het dagelijks volgen van het Sinterklaasjournaal, en de grote vraag was of Sinterklaas het met de bootjes zou redden.

Vanaf 13:45 uur (of zelfs eerder) was het wachten langs de kant met veel andere bezoekers. Er was een leuke sfeer rondom het Nautisch Kwartier van Huizen en veel toeschouwers waren enthousiast over de intocht. De spanning voor de kinderen werd opgevoerd omdat de pakjesboot stuk was en er een monteur gestuurd moest worden. Volop onzekerheid onder de kinderen of de boot wel zou komen en niet verder het Gooimeer op zou drijven. Tussendoor werden de aanwezigen vermaakt met een optreden van Studio Dansu en werd het bezoek door een spreke op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Gelukkig werd de boot uiteindelijk gerepareerd door de monteur en kon de intocht alsnog plaatsvinden. Nadat de pakjesboot was aangemeerd en burgemeester Fons Hertog de Sint verwelkomt had, is Sinterklaas met zijn pieten langs de toeschouwers gegaan om handen te schudden en pepernoten uit te delen. Hierna zijn veel toeschouwers uiteindelijk vertrokken en was voor veel bezoekers de Sinterklaasintocht afgerond.

Reacties Huizer bevolking over de intocht

Detailfoto van Huizer Sinterklaas welke de handen van de kinderen schudt.

Aangezien we geruime tijd hebben gestaan bij het Nautisch Kwartier, heb ik over diverse bezoekers kunnen peilen wat men van de nieuwe locatie en aanpak vond. Daarnaast via andere kanalen informatie verzameld voor onderstaande steekproef. Veelal waren het lovende woorden over de locatie, mooie partyboot, pakjesboot, prima service van de restaurants, etc. Het verhaal/scenario en het optreden van Studio Dansu was leuk gedaan om de toeschouwers te vermaken. Uiteraard waren er ook negatievere geluiden, zoals:

 • Relatief lang wachten totdat de boot aanmeerde bij de steiger waardoor veel bezoekers het koud kregen;
 • Begeleidend muziek verliep niet soepel, waardoor er te weinig (originele) Sinterklaasliedjes waren (door de wind was het geluid niet overal even goed hoorbaar);
 • Geluid van de spreker en muziek niet overal te horen;
 • Grime, baard en pak van Sinterklaas relatief verouderd;
 • Lang wachten voordat de pieten pepernoten brachten en een kinderen hand van Sinterklaas kregen;
 • Veel  file met auto’s om te parkeren (vanaf autoboulevard tot SV Huizen terrein).

Over het algemeen opbouwende kritiek waar in komende intochten aandacht aan besteed kan worden om het de toeschouwers/bezoekers meer naar het zin te maken.

Nationale Sinterklaasintocht in Huizen mogelijk?

De vraag waarvoor dit artikel uiteindelijk was gestart, is: “Is een nationale Sinterklaasintocht in Huizen mogelijk?“. Een kort antwoord hierop is: “Ja!“. Het is altijd mogelijk wanneer de wil er is vanuit de gemeente, ondernemers, burgers, winkeliers, NTR, etc. Daarbij moet je je als gemeente goed afvragen wat je wilt bereiken van deze sinterklaasintocht, wat het doel is, wat wil je laten zien, etc. De gemeente Huizen zal veel publiciteit krijgen aangezien er dagelijkse  1 miljoen mensen kijken naar het Sinterklaasjournaal  en de intocht zelfs 2 miljoen kijkers trekt. Daarbij komen er naar verwachting rond de 40.00 à 50.000 bezoekers op de dag zelf krijg naar de nationale intocht in Huizen. Dit laatste levert op de dag zelf  een mooie impuls  voor dag- en verblijfsrecreatie c.q. (herhaal)bezoek aan de gemeente Huizen.

De nationale Sinterklaasintocht in Huizen is een mooi evenement waarmee de gemeente Huizen zich positief op de kaart kan zetten.

Wat zijn de kosten voor de nationale Sinterklaasintocht in Huizen?

In de huidige economische tijd is het goed om de vraag te stellen wat de kosten zijn van deze nationale sinterklaasintocht. Kan de gemeente dit geld niet beter besteden. Natuurlijk is het goed om hier kritisch naar te kijken en je niet te snel rijk te rekenen. De totale kosten voor een nationale Sinterklaasintocht zullen variëren tussen de € 200.000 en € 300.000, zie onderstaand informatie:

 • Roermond: “Een bedrag van € 275.000,- te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van de landelijke intocht van Sinterklaas”;
 • Dordrecht: “De kosten worden gedekt door het Evenementenbudget en de Post onvoorzien. Vanuit beide posten is een budget beschikbaar van € 200.000,-, € 100.000,- per post”.

Zoals te lezen valt heeft Roermond het bedrag onttrokken uit de algemene reserves en Dordrecht ook nog uit het evenementenbudget.

Een terugverdienmodel niet eenvoudig te bepalen. De gemeente Huizen zou bijvoorbeeld kunnen berekenen wat de kosten zijn om dezelfde bekendheid te genereren voor de gemeente via de landelijke media, wat bezoekers extra uitgeven in de restaurants/winkels op de dag van de intocht, hoeveel extra bezoekers Huizen kan verwachten, etc. Dit afgezet tegen de kosten kan er een positief beeld ontstaan.

Uitdagingen gemeente Huizen voor de nationale Sinterklaasintocht

Naast de eerder vermelde reacties van de bezoekers zijn er andere uitdagingen/problemen die verholpen moeten worden. Zo duurt de uitzending van de nationale Sinterklaasintocht ongeveer een uur, waarbij Sinterklaas met zijn pieten een wandelroute/tocht van ongeveer 20 minuten aflegt. Tijdens deze route kan Huizen zich profileren en laten zien waarom bezoekers Huizen moeten bezoeken. Hieronder een korte opsomming van de uitdagingen waar aan gewerkt moet worden:

 • Wat is het doel wat de gemeente Huizen hiermee wil bereiken?
  Wil Huizen naamsbekendheid, toerisme naar Huizen halen, Huizen op de kaart zetten, ect.
 • Welk thema kan er aan de intocht worden gekoppeld?
  Kiest Huizen als thema: ‘Haven van het Gooi’, Huizer Botter, Huizer melkmeisje, Huizer speculaas, etc.
 • Hoe en waar vind de 20 minuten durende optocht plaats?
  Waarlangs kan de 20 minuten durende optocht gaan vanuit de Haven en waar moet deze eindigen? Moet de boot dan aanmeren bij de werkhaven of aan het eind van de Haven (tegenover restaurant de Haven van Huizen). Eindigt de optocht in het Huizer centrum of bij het oude gemeentehuis?
 • Waar laten we alle bezoekers 50.000 bezoekers?
  Langs de kant achter de dranghekken, in het centrum en ondersteuning met videoschermen op de diverse locaties?
 • hoe coördineren we de bezoekersstromen?
 • etc.

Dit is nog slechts een kleine inventarisatie waar de gemeente Huizen rekening mee moet houden wanneer de nationale Sinterklaasintocht naar Huizen komt. Veelal gaat het om het verstrekken van informatie. De gemeente Roermond heeft hier een speciale Sinterklaaswebsite gemaakt waarop ze de kinderen, burgers, bezoekers, etc. informeren over de intocht. Hieronder een voorbeeld uitwerking van één van de knelpunten:

A. Aankomst werkhaven, B. aankomst Oude Haven, 1. Oude raadhuisplein, 2. Oude gemeentehuis.
Probleem: Uitzending van 1 uur met 20 minuten optocht

Een uitdaging tijdens de nationale Sinterklaasintocht is de optocht van 20 minuten. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden; hierbij een korte impressie van één van de mogelijkheden in Huizen.

Er valt meteen op dat er een keuzemogelijkheid geboden wordt voor aankomst bij A. de werkhaven (= rondom Nautisch Kwartier) of B. de Oude haven. Groot verschil hierin zit dat een optocht vanaf de werkhaven tot aan het Oude Raadhuisplein precies 20 minuten duurt. Bij een start aan het eind van de Oude haven zijn er meerdere mogelijkheden en kan  zich Huizen (naast industrieterrein) meer laten zien, zoals Vissersbuurt, Oude Dorp, Oude Gemeentehuis, etc.

Samenvattend/Conclusie

Een nationale Sinterklaasintocht in Huizen is mogelijk en de locatie rondom de Oude Haven geeft de juiste uitstraling om Huizen als “Haven van het Gooi” te profileren. Het is een mooi idee en biedt veel kansen voor de gemeente Huizen. Het is wachten op de onderzoeksresultaten van de Gemeente Huizen en wanneer deze in een commissievergadering of raadsvergadering besproken zullen worden. Het zou mooi zijn als de gemeente Huizen de nationale Sinterklaasintocht binnen nu en 5 jaar weet te organiseren.

Nationale Sinterklaasintocht in Huizen mogelijk?

2 gedachten over “Nationale Sinterklaasintocht in Huizen mogelijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *