Resultaten zoals deze door de Belbin vragenlijst in Excel worden getoond.
Resultaten zoals deze door de Belbin vragenlijst in Excel worden getoond.

Regelmatig krijg ik vragen over de Belbin vragenlijst zoals die eerder gepubliceerd is op mijn blog. Het zijn vragen die enerzijds gaan over de werking van de Belbin vragenlijst. Anderzijds zijn het vragen over de betreffende Belbin teamrollen. Voor wat betreft de werking van de Belbin vragenlijst zijn het veelal eenvoudig te beantwoorden. Daarnaast spreekt de Belbin vragenlijst voor zichzelf.

Omdat de vragen over de Belbin teamrollen minder eenvoudig zijn te beantwoorden een extra blog. In dit bericht een nadere toelichting op de keuze voor de Belbin teamrollen en de overzicht van de nodige synoniemen.

Belbin teamrollen

Velen vragen zich af welke Belbin teamrollen er zijn gebruikt voor de Belbin vragenlijst. Hiervoor is bewust gekozen voor de lijst zoals dr. M. Belbin deze heeft opgesteld in 1981 omdat je hierdoor het dichts bij de bron van het initiële onderzoek van Belbin blijft. Het gaat in dit geval om de volgende rollen:

Belbin teamrol Synoniem Engelse naam
Voorzitter coördinator Chairman
Voortrekker Ondernemer, vormer of prestatiegericht Shaper
Ideeëngever Creatief denker of plant Plant
Evaluator Analytisch denker, monitor of analyticus Monitor-Evaluator
Organisator Uitvoerder, bedrijfsman of harde werker Company worker
Promotor Woordvoerder, brononderzoeker of (extraverte) netwerker Resource investigator
Groepswerker Bemiddelaar of diplomaat Team worker
Afmaker Zorgdrager, kwaliteitbewaker, perfectionist of afronder Completer Finisher

Om zo dicht mogelijk bij het initiële onderzoek te blijven is ervoor gekozen om de nieuwere Belbin teamrollen niet toe te voegen aan deze vragenlijst. Immers zijn deze rollen het gevolg van een 7-jarig onderzoek door dr. Belbin en zijn team.

Er is veel materiaal te vinden over de Belbin teamrollen wat ‘ruis’ doet veroorzaken, daarom in bovenstaand overzicht ook de synoniemen en verwijzing naar de Engelstalige naamgeving van de teamrollen opgenomen.

Belangrijk bij de verdeling van de Belbin teamrollen is de verdeling tussen ‘denken’ en ‘doen’. De enige helft van de rollen komt met name voor in het denkproces van een project/team en vervolgens in het doen-fase van het project zijn de andere rollen van belang. Andere kwadranten als ‘willen’ en ‘voelen’ zijn niet in deze vragenlijst meegenomen.

Beschrijving Belbin teamrollen

Via onderstaande link is een volledige Nederlandse beschrijving te downloaden van alle Belbin teamrollen zoals ik deze heb gebruikt in de Belbin vragenlijst.

[box type=”download”]Belbin teamrollen – PDF document waarin alle Belbin teamrollen worden beschreven.[/box]

De basis van deze beschrijving zijn de rollen uit 1981. Wanneer er nog vragen zijn of opmerkingen hou ik mij aanbevolen en kan er een reactie worden achtergelaten.

Belbin teamrollen uit de Belbin vragenlijst
Getagd op:                

Eén gedachte over “Belbin teamrollen uit de Belbin vragenlijst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *