Traktatie vanwege 40-jarig ambtsjubileum van de griffier.

Op 13 juli was de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. Ook deze vergadering kent een traditie net zoals de behandeling van de voorjaarsnota. Om 21:00 uur wordt de vergadering jaarlijks onderbroken voor een ijsje om de zomerperiode in te luiden. Tegen de tradities in was het wel zo dat er in 2017 geen schepijs was, maar een cornetto of waterijsje. Dit jaar was er een dubbele traktatie, tijdens de koffie werden we ook al getrakteerd op een stuk taart omdat de griffier 40 jaar in overheidsdienst is. De vergadering bevatte enkele belangrijke onderwerpen: herindeling van de regio, ontwikkelingen rondom HOV (busbaan NEE) en nieuwbouw van het Erfgooierscollege. Er was redelijk wat publiek op de tribune aanwezig vanwege Huizermaatweg 510, HOV ’t Gooi en camping de Woensberg.

Herindeling – fase van ‘Open overleg’

Resultaten van gesprek met inwoners van Huizen over herindeling in Gooi.

In de maand mei 2017 zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarbij we als gemeenteraad in gesprek zijn gegaan met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. In mijn laatste column ‘Schitteren door afwezigheid’ riep ik iedereen op om te komen en je mening te laten weten. Er is gelukkig veel gehoor gegeven aan deze oproep. Tijdens de vergadering behandelden we de brief met zienswijze van de gemeente Huizen. Als CDA Huizen hebben we ingestemd met de zienswijze. Huizen gaat in overleg met Blaricum, Laren en eventueel Eemnes om een voorstel uit te werken voor intensievere samenwerking middels gemandateerde portefeuillehouders.

Busbaan NEE!

De campagnebanner waarmee CDA Huizen het standpunt duidelijk heeft gemaakt.

Sinds de verkiezingen van 2014 zetten we ons als CDA Huizen in om de vrijliggende busbaan tegen te houden. Hiervoor heeft wethouder Pas de opdracht (in het collegeprogramma) gekregen om dit mogelijk te maken. De afgelopen jaren/maanden is er veel overleg geweest tussen Huizen en de provincie. In de vergadering van juli ligt het compromis op tafel om de HOV in ’t Gooi te laten meerijden over het Meent, helaas niet via het Merk. Echter is dit het hoogst haalbare en we zijn blij dat de vrijliggende busbaan er niet komt, ook dat het stadspark behouden blijft voor de inwoners van Huizen.

Nieuwbouw Erfgooierscollege

In het verkiezingsprogramma van CDA Huizen werd er al aandacht gevraagd voor de nieuwbouw van het Erfgooierscollege. In de raadsvergadering stemden de gemeenteraad in met de nieuwbouw van het Erfgooierscollege. Huizen investeert in de toekomst van de kinderen in Huizen. Na de recente verbouwing van de Huizermaatschool, zal het Erfgooierscollege ook gemoderniseerd worden. Nieuwe normen als ‘frisse scholen’ zijn tegenwoordig de standaard en hier gaat het Erfgooierscollege ook aan voldoen! Ik kijk uit naar het moment dat ik als vader van mijn dochters over de school mag wandelen (mits ze voor deze school kiezen).

Diverse raadsvragen

Fokke en Sukke hebben ook een mening over consultants/adviseurs.

Inhuur dure externe krachten veiligheidsregio

In aanloop naar deze vergadering was er nieuws rondom dure externe krachten die door de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek worden ingehuurd. Als CDA Huizen vonden we dit belangrijk om hier vragen over te stellen. Het kan toch niet zo zijn dat ons geld voor dure externe krachten wordt gebruikt. Bij de burgemeester heb ik aangedrongen op een andere aanpak. Het instellen van een flexibele schil waardoor dure externe krachten niet nodig zijn is een mogelijkheid.

Camping de Woensberg

Andere vragen die gesteld waren hadden te maken met de overlast bij camping de Woensberg. Diverse groepen die op de Woensberg verbleven hebben veel overlast veroorzaakt in de omgeving. Terechte vragen aangezien een camping niet tot overlast van de omgeving mag leiden. Bijzonder aan de Woensberg was dat hiervoor een een motie was ingediend door de VVD, echter tijdens de toelichting door de indiener trok de fractievoorzitter van VVD de motie in. Ondanks deze ongebruikelijke situatie was het een logische stap omdat er geen meerderheid was voor de motie. Er zijn nu maatregelen genomen en de resultaten daarvan moeten we afwachten. In het najaar zullen we dit verder bespreken.

Al met al een prima vergadering gehad. Nu is het tijd voor het zomerreces. Zelf vertrek ik naar de Spaanse Pyreneeën en de Loire in Frankrijk. Hierover zal ik in de loop van het jaar nog een blog schreven.

Gemeenteraad – Herindeling, Busbaan NEE, Erfgooierscollege en traktaties
Getagd op:                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *