Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 spraken we over speeltuinen, nieuwbouw Lidl, tariefwijzigingen voor 2017 en de motie kansenkaart. Bij twee onderwerpen was CDA Huizen actief betrokken vanwege (eerder) ingediende moties. De speeltuinennota heeft ervoor gezorgd dat er géén speeltuinen meer verwijderd zullen worden in Huizen. Daarnaast is de kansenkaart-motie ingediend om één van de onderwerpen rondom de termijnagenda uit te werken.

Voorbereidingen via commissieronde

Illustratie van nieuwe Lidl winkel in Huizen met parkeergarage eronder.

Twee weken voor de raadsvergadering zijn we gestart met de commissievergaderingen. In Huizen zijn er altijd drie commissies: Sociaal Domein, Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen. De vergadering van fysiek domein was vol en werd zelfs verdeeld over twee dagen. Dit kwam doordat er diverse insprekers waren voor de Keucheniusstraat en nieuwbouw van de Lidl. Via Twitter Moments heb ik er een verslag van gemaakt. Zodra de commissieronde is afgerond bereiden we ons voor op de besluitvormende raadsvergadering.

In de raadsvergadering van december kwamen de volgende punten naar voren:

Speeltuinen in Huizen

Een terugkerend onderwerp op de agenda van de gemeenteraad in Huizen zijn speeltuinen. Vanwege eerder beleid moesten er speeltuinen verdwijnen. Het gepland verwijderen van de speeltuinen leverde veel onbegrip op bij de Huizer gemeenteraad en inwoners. Om dit een halt toe te roepen heeft CDA Huizen een motie ingediend die ervoor zorgt dat er geen speeltuinen meer zullen verdwijnen.

Tariefswijzigingen voor 2017

Een jaarlijks terugkerend onderwerp is de vaststelling van de tarieven voor het nieuwe jaar, in dit geval 2017. Belangrijk punt hieromtrent is dat de inwoners van Huizen nog steeds 10% korting op de OZB ontvangen doordat we dit deze collegeperiode hebben besloten.

Kansenkaart voor Huizen

Bovenstaande gearceerde gebied maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie die op de termijnagenda staat.

De ontwikkelingen rondom de Keucheniusstraat heb ik in mijn vorige blog over de raadsvergadering van september reeds besproken. Voor een groot deel van de gemeenteraad blijft er echter nog een vraag openstaan rondom de kansenkaart voor Huizen. Er is een motie ingediend die onderzoek moet doen naar alternatieven voor de kansen in en rondom het oude dorp. In het tweede kwartaal van 2017 zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden besproken.

Rest mij jullie het beste te wensen en veel leesplezier in 2017. Hou mij blog nog in de gaten voor de kerstgroeten die ik zal maken en publiceren.

Gemeenteraad – Speeltuinen, Lidl, GNR, tarieven 2017 en kansenkaart
Getagd op:         

Eén gedachte over “Gemeenteraad – Speeltuinen, Lidl, GNR, tarieven 2017 en kansenkaart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *