Bus 320 via Huizen opweg naar Amsterdam
Bus 320 via Huizen op weg naar Amsterdam

Het besluit om een vrije busbaan aan te leggen om de komst van de HOV naar Huizen mogelijk te maken heeft is inderdaad een democratische besluit geweest waar een meerderheid van de Gemeenteraad mee heeft ingestemd. Dat sommige partijen nu een andere mening zijn toegedaan heeft meer te maken met het gegeven dat er nieuwe feiten zijn dan het paaien van de kiezer.

Bij de besluitvorming over de komst van de HOV Huizen is altijd gesteld dat de HOV alleen naar Huizen zou komen als de vrije busbaan zou worden aangelegd. Binnen enkele maanden na het besluit van de Gemeenteraad is echter lijn 320 geïntroduceerd waardoor het huidig functioneren van deze lijn goed vergeleken kan worden met de berekeningen uit de modellen waar het besluit op is gebaseerd.

HOV Huizen: Een betrouwbare partner

In het hoofdrapport “Uitkomsten nader onderzoek 2011 Tracé in Blaricum en Huizen” zijn drie varianten voor de HOV lijn van Huizen naar Blaricum. Van deze drie varianten voldeed alleen de vrijliggende busbaan aan de HOV criteria omdat deze een reistijd realiseerde van 8 minuten tussen Huizen busstation en Blaricum Carpoolstrook. Uit de huidige dienstregeling van lijn 320 blijkt dat deze lijn er in de spits ook 8 minuten over doet om van het busstation naar de carpoolstrook te komen. Buiten de spits is de bus er in 5 minuten.

Het is een raadsel waarom de VVD in Huizen deze feiten niet onder ogen wil zien en partijen die dit wel van doen van allerhande stempels voorzien.

De uitspraak “afspraak is afspraak” is hier wel het meest treffende voor beeld van. Gelukkig geldt dit principe voor de VVD zelf ook niet altijd. Op initiatief van de VVD wordt er momenteel een second-opion uitgevoerd naar de haalbaarheid van de plannen voor de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum. Ook onder die plannen staan handtekeningen.

CDA Huizen wil dat de provincie onderzoek doet naar de mogelijkheden om het huidig functioneren van lijn 320 te verbeteren anders dan het nu voorliggende voorstel. CDA Huizen wil dat de overheid een betrouwbare partner is richting andere overheden én inwoners, dat doen we door belastinggeld  efficiënt te besteden op basis van de meest actuele informatie.

HOV Huizen: kiezersbedrog is troef!
Getagd op:         

2 gedachten over “HOV Huizen: kiezersbedrog is troef!

 • 17 maart 2014 om 17:14
  Permalink

  De mijoenen verspillende aan te leggen busbaan voor de HOV mag dan in de raad een meerderheidvan stemmen gekregen hebben toendertijd, voor mij blìjft het een absurd plan in deze tijd van versobering, bezuinigingen in de zorg èn onthaasting!
  Ik geef geen cent voor alle drogredenen van de gemeenteraadsleden van VVD, CDA, PvdA en leefbaar Huizen die vòòr gestemd hebben en het is àl te idioot dat het geld van de gedeputeerde alleen op die manier besteed kan worden ter meerdere eer en glorie van betr. gedeputeerde!! Ik roep àlle gemeenteraadsleden op hierop terug te komen!! Mìjn stem gaat wo. a.s. daarom naar òf Groen Links of D66 die tegen zijn en zò terecht!!
  Jan Hoogland
  Huizen

  Beantwoorden
 • Pingback:Gemeenteraad - Botterstraat, HOV, Keugat en communicatie - Ruben Woudsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *