Uitzicht raadszaal vanuit positie raadslid Ruben Woudsma
Uitzicht raadszaal vanuit positie raadslid Ruben Woudsma

De gemeenteraad vergaderde eind maart 2016 over diverse onderwerpen. Het leek een korte vergadering te worden. Na een klein uur vergaderen waren we al bij agendapunt 11. En dat ondanks dat er slechts één hamerstuk was. Tijdens de behandeling bleek dat er 3 hamerstukken aan toegevoegd konden worden. Geen van de politieke partijen had een bijdrage over deze onderwerpen en stemde ermee in.

Vanaf het elfde agendapunt werd er langzaamaan meer tijd genomen voor de bijdragen door de politieke partijen.

Communicatieplan gemeente Huizen

Weergave in grafiek van de besluitvorming door de gemeenteraad.
Weergave in grafiek van de besluitvorming door de gemeenteraad.

Tijdens agendapunt 11 besprak de gemeenteraad het communicatieplan van de gemeenteraad. Zoals in mijn bijdrage vermeld is communicatie van cruciaal belang en dat geldt ook voor de gemeenteraad. Namens CDA het vertrouwen in het plan uitgesproken vanwege de volgende punten:

  1. Niet vóór, maar samen mét de raad geschreven;
  2. Aansluiting bij collegeprogramma ‘Aan de wind’;
  3. Aansluiting bij verkiezingsprogramma ‘Betrokken en Betrouwbaar’ van CDA Huizen.

Wel ligt er een opdracht voor de raadsleden om de streaming meer onder aandacht te brengen bij de inwoners van Huizen. Niet veel inwoners weten de stream te vinden van de commissievergaderingen en raadvergaderingen. Het nieuwe raadsinformatiesysteem is een welkome aanvulling om optimaal te communiceren van de gemeenteraad. De standpunten van de politieke partijen zijn zichtbaar met behulp van grafieken (zie illustratie hierboven).

Botterstraat blijft max 50 km/u

Adviessnelheid van 30 km/u in de bocht van de Botterstraat naar de Driftweg.
Adviessnelheid van 30 km/u in de bocht van de Botterstraat naar de Driftweg.

Tijdens de raadsvergadering stonden we langer stil bij de verkeerssituatie op de Botterstraat/Driftweg. Dit mede omdat er een motie was ingediend van deze gebiedsontsluitingsweg een 30-km weg te maken. Nadat het college had aangegeven wat zij van de motie vonden hebben wij een schorsing gevraagd. Tijdens de schorsing hebben we met de fractie van CDA Huizen ons standpunt bepaald en ingenomen.

In de commissievergadering Fysiek Domein waren wij reeds overtuigd dat de geplande maatregelen voldoende zijn. De weg wordt soortgelijk ingericht als de Delta met brede fietssuggestiestroken en zelfs de drempels blijven bestaan als de omwonenden dat graag willen.

Namens CDA heb ik aangegeven geen behoefte te hebben aan deze motie. De genoemde maatregelen zijn voldoende. Verder is het feit dat de cijfers aangeven dat deze route niet onveilig is.

HOV Huizen-Hilversum – Enkele seconden vertraging

In alle situatie (Merk-tracé of Meent-tracé) is dit kruispunt een bottleneck.
In alle situatie (Merk-tracé of Meent-tracé) is dit kruispunt een bottleneck.

Al eerder schreef ik over de HOV Huizen-Hilversum of over de vrije busbaan. Ook kwam de HOV in eerdere verslagen over de raadsvergadering aan bod. Daar waar ik in maart 2015 nog aanknopingspunten zag voor andere standpunten vanuit de provincie lijst het erop dat Gedeputeerde Staten de deur continue dicht aan het gooien is.

Woensdag 23 maart werden er ruim 3300 handtekeningen overhandigd van inwoners uit Huizen en Blaricum die voorstander zijn van meerijden via het Merk. De handtekeningen bleken niets waard, want diezelfde dag kwam er een bericht naar buiten dat meerijden over het Merk geen optie is.

Namens CDA Huizen was er voor deze raadsvergadering een motie (vreemd aan de orde van de dag) ingediend. Deze heeft betrekking op het kruispunt bij de toerit naar de A27. In alle varianten is dit kruispunt namelijk een bottleneck en moet het worden aangepakt. De motie draagt het college op om een toekomstbestendige oplossing te zoeken voor het kruispunt.

Afsluiting, borrel, etc

De vergadering was uiteindelijk afgerond om 23:45 uur. Heel wat later als verwacht, maar goede besluiten genomen voor de toekomstige HOV verbinding in Huizen. Complimenten aan de initiatiefnemers van de petitie tegen de vrije busbaan. Zij hebben het tot het einde van vergadering volgehouden.

Tijdens de borrel nog een aantal gesprekken gehad met collega raadsleden en na 00:00 uur naar huis vertrokken.

 

Gemeenteraad – Botterstraat, HOV en communicatie

Eén gedachte over “Gemeenteraad – Botterstraat, HOV en communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *