Overzicht van de punten waarop de gemeente Huizen is getoetst.
Overzicht van de punten waarop de gemeente Huizen is getoetst.

Begin deze week werd bekend gemaakt dat de gemeente Huizen de duurzaamste gemeente is van het Gooi. Op basis van cijfers van Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) komt Huizen naar voren als duurzaamste gemeente van het Gooi. De 14e plaats van de volledige lijst (met totaal 408 gemeenten) is hiermee behaald. De gemeente laat zien dat de ambities vanuit het collegeprogramma 2010-2014 “Duurzaam, veilig en sociaal” worden waargemaakt. Aangezien `rentmeesterschap´ bij mij ook hoog in het vaandel staat ben ik hier erg blij mee.

Duurzaamste gemeente van het Gooi

Zoals in onderstaande tabel te zien is staat Huizen bovenaan in het Gooi als het gaat om deze duurzaamheidsindex. Huizen is hiermee de duurzaamste gemeente van het Gooi en dat is iets om trots op te zijn.

Gemeente score rangnummer
Huizen 6,3 14
Muiden 5,6 120
Naarden 5,5 155
Bussum 5,2 235
Weesp 5,1 255
Blaricum 5,1 266
Hilversum 5,0 285
Laren 4,8 324

Opvallend is dat de meeste directe buurgemeenten een onvoldoende halen. Met enig rekenwerk kan alleen van Muiden en Naarden gesteld worden dat zij ook een voldoende behalen.

Ambities waarmaken en kansen toekomst

In het collegeprogramma van 2010-2014 “Duurzaam, veilig en sociaal” staat het volgende vermeld rondom duurzaamheid.

Paragraaf 1.2Ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid zullen in de voor ons liggende periode worden geïntensiveerd. In nauwe samenspraak tussen gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders zullen de ambities voor de voor ons liggende periode worden bepaald.

Paragraaf 4.2.1 De gemeentelijke ambities inzake duurzaamheid en milieubeleid worden geïntensiveerd. Op basis van de uitkomsten van een raadsconferentie, te houden voor 1 januari 2011, zal het ambitieniveau worden bepaald.

Paragraaf 4.2.3In het duurzaamheidsbeleid staan concrete acties centraal in plaats van prestigeobjecten. De subsidie voor verdubbeling van lokale acties blijft bestaan.

Het is goed om te zien dat de gemeente de 14e plaats van de ranglijst van 2014 heeft weten te behalen. Dit is iets waar we trots op mogen zijn aangezien Huizen 14e staat van totaal van 408 gemeenten.

Kansen voor de toekomst

Ondanks dat het een prachtige prestatie is, kunnen we ook verder dromen naar de toekomst. Huizen scoort op enkele punten (gemiddeld 6,3) nog onder de maat is. Op het gebied van onderwijs, sociale zekerheid, gezondheid, burgerparticipatie, water, energieverbruik, hernieuwbare energie en consumptie liggen de scores nog laag. Met name op het punt ´hernieuwbare energie´ is winst te behalen. Gelukkig worden in de komende periode ook stappen gezet met 900 zonnepanelen op de nieuwe sporthal van Huizen.

Ik blijf dit punt de komende jaren monitoren en wil samen met het CDA en de overige leden van de gemeenteraad streven naar betere resultaten voor de gemeente Huizen.

Huizen duurzaamste gemeente van het Gooi
Getagd op:                     

2 gedachten over “Huizen duurzaamste gemeente van het Gooi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *