De Actie Kerkbalans 2013 poster om de campagne de ondersteunen.
De Actie Kerkbalans 2013 poster om de campagne de ondersteunen.

De informatievoorziening rondom de Actie Kerkbalans 2013 zal de komende weken weer losbarsten. Net zoals in de voorgaande jaren (2010, 2011 en 2012) zijn wij voor de Protestantse Gemeente te Huizen medio oktober gestart met de voorbereiding voor de actie. Deze voorbereidingen betreffen de gehele Kerkbalans campagne alsmede de lopende activiteiten rondom de vrijwillige bijdrage. Voor de campagne staan wij in contact met het College van Kerkrentmeesters, de Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraden, het contactblad ‘De Verbinding’, etc.

Op woensdag (9 januari 2013) zijn diverse vrijwilligers bij elkaar gekomen om al het materiaal te verwerken en in enveloppen te doen. Dit is het belangrijkste onderdeel van de campagne aangezien dit over de daadwerkelijke toezeggingsformulieren gaat, welke uiteindelijk onder alle leden worden verspreid.

Communicatiekanalen Actie Kerkbalans 2013

De gehele campagne voor de Actie Kerkbalans 2013 is, naast het toezeggingsformulier, een stuk groter. Hieronder een overzicht van de diverse kanalen waarmee we voor deze campagne naar buiten treden.

  1. Schriftelijke communicatie door middel van de volgende zaken;
  2. Communicatie via de digitale media;
  3. Mondelinge communicatie;
  4. Overige communicatie.

De afgelopen periode hebben we diverse onderdelen voor deze communicatie voorbereid en worden we daarbij ook ondersteund door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) met landelijke adviezen via de website: Kerkbalans.nl.

Een deel van de onderdelen worden binnen de commissie voorbereid en een ander deel wordt uitbesteed aan de diverse betrokken ambtsdragers .

Begrotingstekort Protestants Gemeente te Huizen

Zoals ook aangekondigd door de Raad van de Plaatselijke Geldwerving (RPG) hebben we ook in Protestantse Gemeente te Huizen te maken met een terugloop in de vaste vrijwillige bijdrage. De komende jaren zullen er ook diverse landelijke initiatieven zijn om mogelijkheden te onderzoeken zodat er voldoende inkomsten binnenkomen. Lees hier het volledige verslag over de Actie Kerkbalans 2012.

In tegenstelling tot 2012 is er voor 2103 geen sluitende begroting en krijgen we te maken met een tekort van € 7.300,-. De oproep in Huizen aan alle leden is daarom om € 5,- à € 10,- per maand extra te geven zodat we op dit tekort kunnen inlopen. Ook een oproep aan de leden is om de ‘oude gulden’ bijdragen te bekijken en bij te stellen, ondanks dat de Euro reeds 13 jaar in gebruik is zijn er nog steeds overschrijvingen uit dit tijd actief.

Materiaal Actie Kerkbalans 2013

Hieronder een overzicht van het diverse materiaal wat de komende periode zal worden verspreid onder de leden:

Verdere verspreiding en berichtgeving van de Actie Kerkbalans 2013 zal plaatsvinden via de website van de Protestantse Gemeente, het Facebook account alsmede het twitter account, of via één van de accounts van de verschillende wijkgemeenten. Hou deze berichtgeving in de gaten en deel het met jullie vrienden/familie om het bereik te vergroten.

Iedereen veel wijsheid gewenst de komende tijd om het bedrag voor de vrijwillige bijdrage te bepalen, hou rekening met bovenstaande oproep en denk daarbij: “Wat is de kerk mij waard?“. Eventueel kan je de preekschets lezen welke opgesteld is door ds. L.C. Bos.

Actie Kerkbalans 2013: Wat is de kerk jou waard?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *