Verslag van de gemeenteraad van maart 2015 in gemeente Huizen
Verslag van de gemeenteraad van maart 2015 in gemeente Huizen

Regelmatig maak ik een verslag van de commissie en raadsvergaderingen op mijn website/blog. Inmiddels was mijn laatste bericht ruim een maand geleden. Niet minder actief geweest, zo waren er verkiezingen (zie analyse stemwijzer en analyse kandidaten Noord Holland), commissievergaderingen, werkbezoeken en andere zaken waardoor ik minder tijd had voor mijn blog.

Tijdens de gemeenteraad van 19 maart stonden er 3 belangrijke punten op de agenda. Zo spraken we deze gemeenteraad over het rekenkamercommissie rondom schuldhulpverlening, rapport Arcadis over de meerijdvariant HOV over het Merk en over de aankoop van de Botterwerf. Al deze onderwerpen waren reeds uitvoerig besproken in de commissievergaderingen. Over het rekenkameronderzoek naar schuldhulpverlening verwijs ik naar CDA Huizen.

HOV onderzoek/Busbaan nee

De campagnebanner waarmee CDA Huizen het standpunt duidelijk heeft gemaakt.
De campagnebanner ‘Busbaan nee’ waarmee CDA Huizen het standpunt duidelijk heeft gemaakt.

Op mijn website schreef ik eerder over de busbaan en wat de HOV voor Huizen zal betekenen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd duidelijk hoe de politieke partijen hun standpunten innamen. CDA heeft duidelijk gemaakt vóór de HOV te zijn, maar tegen de vrijliggende busbaan te zijn, zie ook de poster over Busbaan nee aan de rechterkant. Het rapport van Arcadis komt overeen met de zienswijze van CDA.

Als CDA Huizen zien we toe op de verdere uitwerking rondom de busbaan. Persoonlijk ben ik ook erg benieuwd hoe dit standpunt vorm zal krijgen tijdens de onderhandelingen voor de Provinciale Staten in Noord Holland, immers heeft CDA Noord Holland duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van dit project. Uit het bericht, “VVD, D66, PvdA en CDA willen nieuwe college vormen“, van formateur Post lees ik aanknopingspunten voor een nieuw standpunt vanuit Noord Holland.

Vertier in de Botterwerf

Botter in onderhoud op de Botterwerf in Huizen.
Botter in onderhoud op de Botterwerf in Huizen.

Als woordvoerder van CDA Huizen over het onderwerp ‘Verwerving Botterwerf’ heb ik de standpunten toegelicht waarom CDA heeft kunnen instemmen met het raadsvoorstel. De aankoop van de Botterwerf zie ik als een goede stap van Huizen om te investeren in de toekomst. Het is een aankoop waardoor de Stichting Huizer Botters een huisvesting verkrijgt die het behoort toebehoort. Ook zie ik de inloopfunctie en de toekomstige ontwikkelingen rondom het sociaal domein voor de Botterwerf met vertrouwen tegemoet. Leuk dat er weer vertier in de Botterwerf komt en veel Huizers de oude ambachten kunnen aanschouwen.

De aankoop is een degelijk financiering zoals we met CDA ook in het artikel op onze website beschrijven. De woorden als ‘Chantage’ en ‘Balletje balletje’ of de beschuldiging als dat het aankoop strafbaar is neem ik niet in mijn mond. Zoals in het raadsvoorstel staat is er een degelijk onderbouwing terug te vinden die volledig dekkend is.

En verder…

De vorige bezoeken aan de raadsvergaderingen door de Mystery Burger(s) zijn gebundeld in een boek.
De vorige bezoeken aan de raadsvergaderingen door de Mystery Burger(s) zijn gebundeld in een boek.

In een column ‘Egopolitics’ van Binnenlands Bestuur van John Bijl is de gemeenteraad van Huizen besproken nadat er door VVD fractievoorzitter Carel Bikkers vragen waren gesteld over de voortgang van de Keucheniusstraat. Interessante column waar ook verbeterpunten voor de gemeenteraad, gemeenteraadsleden, wethouders en voorzitter zijn te halen. Leuk dat onze Huizer gemeenteraad veel aandacht krijgt van buitenaf.

Op naar een volgende cyclus met commissie en raadsvergaderingen waarin we weer veel punten uit het collegeprogramma ´Aan de Wind´ kunnen bespreken.

 

Gemeenteraad – Botterwerf, Busbaan Nee en overige zaken

Eén gedachte over “Gemeenteraad – Botterwerf, Busbaan Nee en overige zaken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *