ondersteunende poster voor de actie kerkbalans 2014.
Poster voor de actie kerkbalans 2014.

Ook in 2014 doet de Protestantse Gemeente te Huizen mee aan de landelijke Actie Kerkbalans van 12 januari tot en met 26 januari. Daar waar we in de voorgaande jaren (2010, 2011, 2012 en 2013) voor de Protestantse Gemeente te Huizen begin oktober starten is de huidige voorbereiding eind oktober pas op gang gekomen. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat de actie veelal hetzelfde is als vorig jaar. Groot voordeel is dat de overige kerkelijke gemeenten ook deze actie ondersteunen wat voor veel aandacht zal zorgen.

Voorbereidingen Actie Kerkbalans 2014

Tijdens de voorbereiding zijn er vertegenwoordigers uit alle wijken (Oosterlichtkerk, Goede Herderkerk en de Kruiskerk) van de kerkelijke gemeente. Voor de campagne staan wij in contact met het College van Kerkrentmeesters, de Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraden, het contactblad ‘De Verbinding’, etc. Hoewel het voorbereidende team klein is zijn er uiteindelijk heel veel vrijwilligers van de diverse wijkgemeenten betrokken bij de actie. De voorlaatste woensdag worden alle enveloppen gevuld en gesorteerd. Vanaf maandag 13 januari zullen de contactpersonen vervolgens de enveloppen bij alle leden bezorgen. Fantastisch om te zien dat zoveel leden betrokken zijn bij deze actie.

Communicatie naar de leden

Dit jaar wordt de campagne primair ondersteund door de bijlage in de verbinding en de folder waarin alle informatie is terug te vinden. Daarnaast zal er vanuit landelijk ondersteuning zijn met advertenties in landelijke bladen, op de Abri’s, radio commercials, etc. Ook wordt er in de diverse kerken aandacht gegeven aan de Actie Kerkbalans 2014. Buiten de kerken zijn de spandoeken te zien en in de kerken de posters.

Begroting Protestantse Gemeente te Huizen

Zoals te lezen is in de begroting laat deze dit jaar in tegenstelling tot de voorgaande jaren een overschot zien die vrij is gekomen door het aanstaande vertrek van ds. Rob Doesburg. Ondanks dit is en blijft de oproep om uw bijdrage te verhogen. Deels om toekomstige verliezen op te vangen zoals nieuwe predikanten, onvoorziene zaken, afname kerkelijke leden, etc.

Materiaal Actie Kerkbalans 2014

Via onderstaande links is informatie terug te lezen die we verspreiden voor de Actie Kerkbalans 2014. Deels is het materiaal samengesteld door de commissie geldwerving die verantwoordelijk is voor de Actie Kerkbalans. Anderzijds wordt informatie landelijk aangeleverd.

Ook dit jaar is er een preekschets opgesteld ter ondersteuning van de Actie Kerkbalans. Ik wens iedereen veel succes toe met het rondbrengen en ophalen van de enveloppen. Verder de leden veel wijsheid met het bepalen van hun vrijwillige bijdragen.

Actie Kerkbalans 2014 in gemeente Huizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *